Інфармацыйна-метадычная работа

Семінар практыкум "Метад праектаў у экалагічным выхаванні дашкольнікаў»

 

ДУА “Ільянскі дзіцячы сад”

Мэта: развіваць творчы патэнцыял педагогаў, іх кампетэнтнасць у сферы экалогіі; павысіць прафесійнае майстэрства педагогаў і эфектыўнасць іх дзейнасці, усталяваць цеснае супрацоўніцтва паміж педагогамі саду.

Задачы:

 1. Выявіць наяўныя веды ў педагогаў па пытаннях экалогіі (з'явы жывой і не жывой прыроды, расліны, жывёлы);
 2. Уменне выкарыстоўваць атрыманыя веды па прыродзе ў розных відах дзейнасці;
 3. Развіваць пазнавальны інтарэс у педагогаў;
 4. Выхоўваць любоў да прыроды, да свайго роднага краю.

 

План семінара-практыкума:

 1. Экалагічны трэнінг для педагогаў.

1.1.   Прадстаўленне назвы каманды.

1.2.   Размінка.

1.3.   Метад праектаў у экалагічным выхаванні дашкольнікаў.

1.4.   Рашэнне педагагічных сітуацый.

1.5.   Творчы конкурс.

 1. Вынік.

 

Ход семінара

Добры дзень, паважаныя калегі!  Сёння я правяду для вас семінар-практыкум на тэму: «Экалагічны мост».

Сённяшні семінар дазволіць праверыць кожнаму педагогу сваю кампетэнтнасць у пытаннях экалагічнага выхавання і, магчыма, трохі павысіць яе; падзяліцца вопытам выкарыстання разнастайных формаў дзейнасці ў мэтах павышэння эфектыўнасці педагагічнага працэсу па дадзенай тэме. Нарэшце, ўсталяваць больш цесны кантакт паміж педагогамі нашага дзіцячага сада.

 

 • Прадстаўленне назвы каманды.

Для таго, каб было зручна звяртацца да каманд, прапаную на працягу 1 хвіліны параіцца і прыдумаць назву камандзе і прадставіць яе.

Прырода – найважнейшы сродак выхавання і развіцця дзяцей дашкольнага ўзросту. Колькі адкрыццяў робіць дзіця, маючы зносіны з ёй! Непаўторна кожная жывая істота, убачаная малым. Разнастайныя і прыродныя матэрыялы (пясок, гліна, вада, снег і т.д.), з якімі дзеці любяць гуляць. Дашкольнікі маюць зносіны з прыродай у розны час года - і калі вакол ляжыць пухнаты, белы снег, і калі заквітаюць сады. Ні адзін дыдактычны матэрыял не параўнаецца з прыродай па разнастайнасці і сіле развіваючага ўздзеяння на дзіця.

Уплыў прыроды на развіццё асобы дзіцяці звязаны з фарміраваннем у яго пэўных ведаў пра яе аб'екты і з'явы. Таму, калі казаць аб задачах, якія стаяць перад выхавальнікам, якія знаёмяць дзяцей з прыродай, то першай сярод іх будзе фарміраванне ў дзяцей элементарнай сістэмы ведаў аб прыродзе.

Другая задача - фарміраванне ў дзяцей працоўных навыкаў і ўменняў.

Трэцяя задача - фарміраванне ў дзяцей любові да прыроды.

Усе пералічаныя задачы, якія стаяць перад выхавальнікам, цесна ўзаемазвязаны - неабходна разглядаць і вырашаць іх у комплексе. І сёння мы з вамі пагаворым пра гэта.

 

1.2.   Размінка.

* І так што ж такое экалогія? (адказы педагогаў)

Выстаўляе на дошцы плакат «Экалогія – гэта навука аб адносінах раслінных і жывёльных арганізмаў і ўтвораных імі супольнасцяў паміж сабой і навакольным асяроддзем».

* Што абазначае экалагічнае выхаванне дашкольнікаў? (Гэта азнаямленне дзяцей з прыродай, у аснову якога пакладзены экалагічны падыход, пры якім педагагічны працэс абапіраецца на асноватворныя ідэі і паняцці экалогіі.)

* Чаму на Ваш погляд, ім трэба займацца з дашкольнага ўзросту? (Таму, што менавіта ў дашкольным дзяцінстве закладваюцца асновы правільнага стаўлення да навакольнага свету і арыентацыі ў ім.)

* Роля педагога ў экалагічным выхаванні дашкольнікаў?

* Якая, на ваш погляд, павінна тут праводзіцца праца з бацькамі?

Каб сфарміраваць у дзяцей патрэбу зносін з прадстаўнікамі жывёльнага і расліннага свету, пазнавальную цікавасць да іх, уменне бачыць і разумець прыгожае, патрэбу самавыяўлення ў творчай дзейнасці, у дзіцячым садзе ствараюцца такія ўмовы, дзе б дзеці маглі ва ўмовах штодзённага вольнага доступу папаўняць свае веды, рэалізоўваць патрэбу ў зносінах з натуральнай прыродай.

* Назавіце элементы прадметна-развіццёвай асяроддзя дзіцячага сада, якія выкарыстоўваюцца для экалагічнага выхавання дашкольнікаў.

(Удзельнікі па чарзе называюць: куток прыроды: мадэлі і схемы; наглядны матэрыял; каляндар прыроды; картатэкі працы, назіранняў і эксперыментаў; лабараторыя; навучальныя пано; метадычная, энцыклапедычная і мастацкая літаратура; экалагічная сцежка; міні-агароды ў групавых памяшканнях і сад-агарод на тэрыторыі; экалагічныя калекцыі і міні-музеі; зімовы сад; пашпарты раслін і.т. п.).

* Якія ўмовы, неабходныя для экалагічнага выхавання дзяцей?

(Гэта: куток прыроды ў групе; ўчастак дзіцячага саду.)

* Што павінна быць у кутку прыроды?

(Расліны, жывёлы, птушкі, рыбы, інвентар па догляду за насельнікамі кутка, корм для насельнікаў; каляндар прыроды; дзіцячыя малюнкі.)

* Што павінна быць на ўчастку дзіцячага саду?

(Дрэвы, хмызнякі, кветнікі, агарод.)

* Якія метады выкарыстоўваюцца для экалагічнага выхавання дзяцей?

(Наглядныя, практычныя, славесныя.)

* Пералічыце наглядныя метады экалагічнага выхавання дзяцей.

(Назірання; сузіраньне карцін; дэманстрацыя мадэляў, кінафільмаў, дыяфільмаў, дыяпазітываў.)

* Пералічыце практычныя метады экалагічнага выхавання дашкольнікаў.

(Гульня; элементарныя доследы; мадэляванне.)

* Пералічыце славесныя метады экалагічнага выхавання дашкольнікаў.

(Апавяданні выхавальніка і дзяцей; чытанне мастацкіх твораў аб прыродзе; гутаркі)

* Назавіце асноўны метад, які выкарыстоўваецца ў экалагічным выхаванні дашкольнікаў.  (Назіранне.)

* Пералічыце формы арганізацыі работы з дзецьмі па экалагічнаму выхаванню. Заняткі; экскурсіі; штодзённае жыццё (прагулкі, у тым ліку і мэтавыя; праца ў кветніку, агародзе, кутку прыроды); экалагічныя святы і забавы; элементарная пошукавая дзейнасць (толькі ў старэйшым узросце).

У вас ёсць карткі з заданнем паспрабуйце расставіць па значнасці прыведзеныя ніжэй прынцыпы стварэння экалагічнага кутка ў дзіцячым садзе (на першае месца пастаўце самае актуальнае, на Ваш погляд становішча):

* Наяўнасць як мага большай колькасці відаў раслін і жывёл;

* Наяўнасць аб'ектаў нежывой прыроды (глебы, камяні, ракавінкі і т. д.);

* Забеспячэнне камфортных умоў для ўсіх прадстаўнікоў жывой прыроды, неабходнага ім асяроддзя пражывання і догляду;

* Бяспека (адсутнасць небяспечных відаў жывёл, насякомых);

* Забеспячэнне для дзяцей магчымасці даглядаць за раслінамі і жывёламі;

* Забеспячэнне для дзяцей магчымасці назіраць за аб'ектамі жывой прыроды;

* Забеспячэнне для дзяцей магчымасці эксперыментаваць з аб'ектамі нежывой прыроды;

Надвор'е заўсёды цікавіла людзей. Чым бліжэй быў чалавек да прыроды, тым у большай меры яго жыццё залежала ад дажджоў і засух, ад маразоў і адліг.

І хоць гэтыя шматгадовыя назіранні, якія знайшлі адлюстраванне ў прыметах і загадках, прыказках і прымаўках не ўсе дакладныя, але ў поўнай меры могуць выкарыстоўвацца для азнаямлення дзяцей з прыродай, народнымі традыцыямі, для развіцця іх творчых здольнасцяў; назіранні даюць магчымасць выпрабаваць радасць адкрыцця, адчуць смак даследчай працы.

Прагназаванне надвор'я на аснове народных прыкмет выхоўвае павагу да традыцый, забяспечвае сувязь пакаленняў.

 

1.3.   Метад праектаў у экалагічным выхаванні дашкольнікаў.

Рэалізуючы разнастайныя формы працы з дзецьмі па фарміраванні ў іх экалагічных ведаў: а менавіта, заняткі, гутаркі, назіранні, знаёмства з творамі мастацкай літаратуры, экалагічныя досугі, элементарную пошукавую дзейнасць, найбольш паспяховага вырашэння задач выхавання экалагічнай культуры дашкольніка можна дамагчыся дзякуючы выкарыстанню метаду праектаў.

Метад праектаў спрыяе актуалізацыі ведаў, уменняў і навыкаў дзіцяці, іх практычнаму прымяненню ва ўзаемадзеянні з навакольным; стымулюе патрэбнасць дзіцяці ў самарэалізацыі, самавыяўленні, рэалізуе працэс супрацоўніцтва дзяцей і дарослых (педагогаў, бацькоў, дазваляе спалучаць калектыўнае і індывідуальнае ў педагагічным працэсе; з'яўляецца тэхналогіяй, якая забяспечвае рост асобы дзіцяці.

Экалагічны праект - гэта, перш за ўсё, рашэнне пэўных задач у працэсе даследавання. Маштаб задач можа быць розным, ён вызначаецца тэрмінамі правядзення праекта, узростам і, адпаведна, магчымасцямі дзяцей, зместам адукацыйных праграм дашкольнай установы.

Веды, атрыманыя дзецьмі на занятках, дапамагаюць ім падчас назіранняў самастойна зразумець працэсы, з'явы, якія адбываюцца ў прыродзе, правесці ўласныя даследаванні, абагульніць матэрыял; спрыяюць фарміраванню экалагічна граматных, бяспечных для прыроды і здароўя чалавека паводзін.

Методыка працы з дзецьмі ў рамках экалагічнага праекта распрацоўваецца на аснове інтэграванага падыходу. У ходзе работы па праекце дзеці вядуць назіранні, эксперыментуюць, малююць, лепяць, гуляюць, слухаюць музыку, знаёмяцца з літаратурнымі творамі, складаюць свае казкі і апавяданні. Метад праектаў дае магчымасць дзецям назапашваць вопыт самастойна, і гэты вопыт становіцца для дзіцяці рухаючай сілай, ад якой залежыць кірунак далейшага інтэлектуальнага і сацыяльнага развіцця асобы. Навучанне набывае форму даследавання, прымянення ўжо наяўных ведаў у дзейнасці, вынікі якой па-сапраўднаму цікавяць дзіця.

Праекты ў дзіцячым садзе носяць, як правіла, навучальны характар. Дашкольнікі яшчэ не здольныя самастойна ад пачатку да канца стварыць уласны праект, таму прыцягваюцца бацькі.

Яны разам з дзецьмі актыўна ўдзельнічаюць у зборы неабходнай інфармацыі, афармленні выстаў, стварэнні кніг.

У працэсе сумеснай дзейнасці педагогаў, дзяцей і бацькоў вырашаюцца не толькі задачы экалагічнага выхавання, але і развіццё навыкаў творчай працы, навыкаў узаемадзеяння з дарослымі і аднагодкамі. Акрамя таго назіраецца імкненне падзяліцца сваімі ўражаннямі аб доследным аб'екце, відавочнае жаданне як мага лепш выканаць заданне. Сумесная праектная дзейнасць дапамагае бацькам выхаванцаў, уцягнутых у яе, асвоіць некаторыя педагагічныя прыёмы, неабходныя ў сямейным выхаванні дзяцей, а таксама дае магчымасць зносін з дзецьмі як з раўнапраўнымі партнёрамі.

У цэлым, праектны метад - гэта інтэграваная дзейнасць, а прымяненне экалагічных праектаў у працы з дашкольнікамі дазваляе не толькі сфарміраваць прыродазнаўчыя веды і экалагічную культуру, але і дае унікальную магчымасць стварыць жывую творчую атмасферу дзейнасці, стымулюе развіццё творчага патэнцыялу, уплывае на развіццё маральных якасцяў дашкольніка і тым самым фарміруе актыўную жыццёвую пазіцыю, якая ў далейшым вызначыць правільнае стаўленне выхаванцаў да ўсяго навакольнага.

 

1.4. Рашэнне педагагічных сітуацый.

Кожная каманда павінна вырашыць наступную педагагічную сітуацыю. (Раздаць кожнай камандзе па 1-2 сітуацыі). На рашэнне адводзіцца 5 хвілін.

1.5.  Творчае заданне.

Выхавальнік - прафесія творчая. А якая творчасць без фантазіі і выдумкі. Наступнае заданне творчае. Кожнай камандзе трэба намаляваць прыказку так, каб супрацьлеглая каманда змагла яе "прачытаць".

1.Весна красна цветами, а осень пирогами.

2.Увидел грача – весну встречай.

3.Готовь сани летом, а телегу зимой.

4.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

5.Любишь кататься – люби и саночки возить.

6.Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

 1. Яблоко от яблони недалеко падает.

 

Заключэнне:

На гэтым наш семінар-практыкум падышоў да канца, спадзяюся, што ён быў для вас цікавым і карысным. Вы асвяжылі ў памяці ўсё аб экалагічным выхаванні. Жадаю вам поспехаў у працы над экалогіяй. Яшчэ раз дзякую вам. 

І ў заключэнні я хацела б прапанаваць вам паглядзець выставу метадычных матэрыялаў, якія спатрэбяцца Вам у працы. Азнаёмцеся, калі ласка. Дзякуй за ўвагу. Усяго Вам добрага!

        

Крыніцы:

 1. Ладуцька Л.К. Прырода ў развіцці і выхаванні дзяцей дашкольнага ўзросту. 5-6 гадоў Мінк, Аверсэв, 2017
 2. Смоляр Е.І. Адукацыйны праект “Зялёныя школы” ва ўстановах дашкольнай адукацыі. Мінск, БДПУ, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Семінар-практыкум на тэму: «Фарміраванне асноў бяспекі жыццядзейнасці выхаванцаў ва ўмовах дашкольнай установы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтаваў: намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці Рудніцкая А.Я.

 

 

 

Мэта: удасканальваць веды і ўменні педагогаў па праблеме «Асновы бяспекі жыццядзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту»

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ

 1. Уступленне.
 2. Фарміраванне асноў бяспекі жыццядзейнасці з улікам патрабаванняў вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.
 3. Інтэлектуальная гульня "Пажарная бяспека".
 4. Фарміраванне асноў бяспекі жыццядзейнасці дзяцей у адукацыйным працэсе. Планаванне.

Крыніцы:

 1. Загвоздкина Т.В. Учим дошкольников безопасности: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования. Минск: Зоны верасень, 2008.
 2. Павлов С.Б. «Знакомим дошкольников с ОБЖ», Мозырь ООО ИД «Белый Ветер» 2007.
 3. Протасевич С.А., Л.Е. Брич, Н.С. Олехник «Формирование у воспитанников навыков пожарной безопасности», Мозырь «Белый Ветер» 2014.
 4. Уступленне

Бяспека жыцця дзіцяці і ахова яго здароўя адна з асноўных задач дашкольнай адукацыі. Арганізуючы адукацыйны працэс, мы, у першую чаргу ствараем шэраг пэўных умоў, накіраваных на тое, каб дзіця расло і развівалася ва ўмовах клопату, камфорту і бяспекі.

Наша задача, як дашкольнай установы, не толькі аберагаць дзяцей ад небяспекі, а ўвесці дзяцей у рэальны свет, падрыхтаваць іх да сустрэчы з магчымымі цяжкасцямі, сфарміраваць ўяўленні аб найбольш небяспечных сітуацыях, прывіць навыкі бяспечных паводзін.

Бяспечныя паводзіны набор стэрэатыпаў паводзінаў і свядомых дзеянняў, якія дазваляюць захаваць індывідуальную каштоўнасць асобы дзіцяці, папярэдзіць фізічны і псіхічны траўматызм, стварыць аптымальныя ўмовы ўзаемаадносін у дзіцячым калектыве і з навакольнымі.

Вылучаецца 3 кампаненты бяспечных паводзін чалавека, адзінства і рэальнасць якіх істотна ўплываюць на набыццё камфортнага ўзроўню ўзаемадзеяння асобы і асяроддзя пражывання. Такімі кампанентамі з'яўляюцца: прадбачанне небяспекі, ухіленне ад небяспекі, пераадоленне небяспекі.

Для дзяцей гэтую формулу можна зарыфмаваць ў вершах:

Безопасности формула есть:

Надо видеть, предвидеть, учесть.

Но возможно - всё избежать,

А где надо - на помощь позвать.

Т.Г. Хромцова

Умоўна можна вылучыць два асноўных напрамкі, па якіх ажыццяўляецца дадзеная праца ў дашкольнай установе:

а) Фарміраванне асноў ўласнай бяспекі жыццядзейнасці.

б)Фарміраванне перадумоў экалагічнай свядомасці (бяспека навакольнага свету).

Задачы:

а) навучыць дзіця арыентавацца ў навакольным асяроддзі, ацэньваць яго з пункту гледжання "бяспечна -  небяспечна".

б) навучыць дзіця быць уважлівым і прадбачлівым, разумець вынік сваіх дзеянняў.

у) сфарміраваць найважнейшыя алгарытмы дзеянняў, якія ляжаць у аснове бяспечных паводзін.

 1. Фарміраванне асноў бяспекі жыццядзейнасці з улікам патрабаванняў вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

Першая малодшая група

Фарміраваць навыкі  паводзін,  якія  спрыяюць  захаванню  жыцця  і  здароўя: 

Не  падыходзь  да незнаёмых  людзей; 

Нічога  не  засоўвай  у разеткі; 

Не  бяры  нож  і  нажніцы,  імі  можна параніцца; 

Не  падыходзь  на  вуліцы  да  незнаёмых  кошак,  сабак –  могуць  укусіць, падрапаць; 

стаяць  на  бяспечнай  адлегласці  ад  арэляў; 

пры  хадзьбе  і  бегу  па  няроўнай паверхні  часцей  глядзець  пад  ногі; 

пры  спуску  з лесвіцы  трымацца  за парэнчы,  не пераступаць цераз прыступкі і інш.;

уменне  звяртацца  па  дапамогу  да  людзей,  якія  акружаюць,  у выпадку  небяспекі (гучна закрычаць, паказаць рукой у бок небяспекі).

Другая малодшая група

Фарміраваць уяўленні:

пра  вогненебяспечныя  прадметы  і  вострыя  прадметы,  якія  могуць  нанесці  шкоду здароўю (запалкі, свечкі, нож, нажніцы, відэлец, завостраны аловак);

колеры святлафора (зялёны –  для пераходу вуліцы, жоўты –  чаканне іншага сігналу святлафора, чырвоны –  пераходзіць вуліцу нельга); пешаходны пераход «зебра», дарожны знак «Пешаходны пераход».

Фарміраваць (развіваць) уменні:

выконваць  правілы  бяспечных  паводзін  дома,  у групе  (нельга  набліжацца  да адчыненага акна, дзвярэй балкона, прымаць таблеткі можна толькі па прызначэнні ўрача, калі  іх  даюць  бацькі,  таму  што  можна  атруціцца; 

асцярожна  перамяшчацца  пры  спуску з лесвіцы;  паклікаць  на  дапамогу,  калі  ўпаў,  параніўся); 

аберагаць  вочы  (дакранацца чыстымі рукамі, не кідацца пяском);

піць толькі чыстую ваду (кіпячоную, у бутэльках);

выконваць правілы бяспечных паводзін на дарозе (спыняцца перад транспартам, які

рухаецца, выконваць правілы пераходу  дарогі, руху па тратуары), на ўчастку  (правільна карыстацца  гульнявым  абсталяваннем,  гуляць  на  ўчастку; 

калі  незнаёмы  кліча  пайсці з участка да мамы, паклікаць педагагічнага работніка;

да бяздомнай жывёлы падыходзіць небяспечна, таму што яна можа напалохаць);

выконваць правілы пажарнай бяспекі (нельга браць запалкі –  гэта можа прывесці да пажару; нельга дакранацца да свечак, якія гараць, падыходзіць блізка да агню, таму што можна атрымаць апёк).

Сярэдняя група

Фарміраваць уяўленні:

аб правілах бяспечнага абыходжання  з жывёлай (небяспечна дражніць сабак, чапаць бяздомную жывёлу, таму што яны могуць укусіць);

правілах дарожнага руху (сігналы святлафора, рух па абочынах і тратуарах, пераход праезнай часткі, пры чаканні транспарту);

правілах  бяспечных  паводзін  у небяспечных  сітуацыях  у  побыце:  на  кухні (самастойна  карыстацца  газавай  плітой  небяспечна,  таму  што  можна  атруціцца  газам  ці можа  ўзнікнуць  пажар;  уключаць  кран  з гарачай  вадой  толькі  ў  прысутнасці  дарослага; вострыя, колючыя і рэжучыя  прадметы –  малаток, нож, нажніцы, тарку, іголку, шпільку, спіцы –  выкарыстоўваць  строга  па  прызначэнні,  не  сваволіць,  не  гуляць  з імі,  таму  што можна  параніцца,  захоўваць  іх  у спецыяльным  месцы); 

у пад’ездзе  (па  лесвіцы  хадзіць, трымаючыся за поручань і руку дарослага; заходзіць у ліфт толькі  з бацькамі, не скакаць, не  націскаць  на  дзверы); 

у двары  (калі  ўбачыў  асу,  пчалу,  не  рабіць  рэзкіх  рухаў;  не дакранацца  вуснамі  ці  языком  да  металічных  прадметаў  у мароз,  таму  што  можна параніцца;  катацца  на  арэлях  седзячы,  моцна  трымаючыся  за поручні); 

у аўтамабілі (сядзець  у спецыяльным  дзіцячым  крэсле  прышпіленым,  паводзіць  сябе  ў  салоне спакойна).

Фарміраваць (развіваць) уменні:

 • прымяняць правілы бяспечных паводзін у месцах, небяспечных для жыцця і здароўя, у доме (небяспечна дакранацца да разеткі, засоўваць у разетку пальцы, прадметы – можна атрымаць апёк, электрычнымі прыборамі могуць карыстацца толькі дарослыя; небяспечна падыходзіць  блізка  да  каміна  і  печкі  з агнём;  ведаць  правілы  тушэння  вугольчыка,  які выпаў,  іскры,  малога  агню,  адзення;  небяспечна  выглядаць  з адкрытага  акна  і  балкона, таму што можна зваліцца; нельга браць запалкі); на вуліцы (пераходзіць дарогу трэба па пешаходным пераходзе на зялёны сігнал святлафора; не падыходзіць да адкрытага люка, таму  што  ў  яго  можна  праваліцца;  хадзіць  па  тратуары  з правага  боку,  трымаючыся за руку  дарослага);  у прыродзе  (нельга  доўга знаходзіцца на  адкрытым  сонцы,  таму  што можна  перагрэцца,  атрымаць  сонечны  ўдар;  купацца  ў  вадаёме  толькі  ў  прысутнасці дарослых,  падчас  купання  карыстацца  надзіманым  кругам,  нарукаўнікамі,  камізэлькай; хадзіць у лес толькі  з дарослымі, збіраць і каштаваць толькі знаёмыя ягады і грыбы, таму што сярод незнаёмых могуць быць атрутныя і імі можна атруціцца; катацца на каньках, санках, лыжах толькі ў спецыяльна адведзеных для гэтага месцах);
 • бяспечных паводзін  у патэнцыянальна  небяспечных  сітуацыях:  згубіўся  (звярнуцца па  дапамогу  да  міліцыянера,  жанчыны  з дзіцем  ці  прадаўца  ў  магазіне);  сустрэча з незнаёмцам (не падыходзіць і не размаўляць  з незнаёмым чалавекам, таму што ён можа быць небяспечным; калі незнаёмы спрабуе адкрыць дзверы, патэлефанаваць у міліцыю па тэлефонах 102, 112 і назваць свой адрас; калі падазроны чалавек блізка падыходзіць, хутка адыходзіць, уцякаць ад яго і клікаць на дапамогу: «Дапамажыце!»);
 • бяспечнага катання  на  веласіпедзе,  самакаце  (катацца  ўнутры  двара,  у парку;  не выязджаць на праезную частку вуліцы ці двара; аб’язджаць маленькіх дзяцей і пажылых людзей; у выпадку ўдару ці траўмы пры падзенні –  звярнуцца да каго-небудзь  з дарослых для  аказання  першай  дапамогі);  на  санках,  лыжах  (з’язджаць  з горкі,  седзячы  на  санках; з’язджаць  са  схілу  на  лыжах  па  чарзе,  праз  пэўны  інтэрвал  часу;  небяспечна  катацца з горкі  ці  са  схілу,  з якіх  можна  выехаць  на  дарогу,  таму  што  можна  трапіць  пад аўтамабіль).

Старшая група

Фарміраваць уяўленні:

 • аб правілах  паводзін  у надзвычайных  сітуацыях  у побыце:  пры  пажары  (выбегчы з пакоя  і  паклікаць  дарослых  на  дапамогу,  патэлефанаваць  па  нумарах  101,  104,  112, нельга хавацца), пры паломцы водаправода (падставіць ёмістасць пад кран, паклікаць на дапамогу дарослых, папярэдзіць суседзяў);
 • пра небяспечныя  для  жыцця  і  здароўя  месцы  на  вуліцы  (шаша;  люк;  будаўнічая пляцоўка);  у кватэры  (разеткі,  тэлевізар,  электраабагравальнік,  расчыненае  акно,  балкон, камін з агнём, газавая пліта, электрапліта).

Развіваць уменні:

 • выконваць правілы бяспечнага абыходжання з электрапрыборамі (электрапрыборы ў разетку ўключае і выключае толькі дарослы, забараняецца гуляць  з разеткай, дакранацца да электрапрыбораў мокрымі рукамі);
 • самастойна прымяняць правілы бяспечнага абыходжання з жывёлай (не падыходзіць блізка да чужой жывёлы, сабак, якія сядзяць на прывязі, не чапаць жывёлу ў той час, калі яна харчуецца або спіць, пасля таго як пагладзіў жывёліну, неабходна вымыць рукі);
 • выконваць правілы бяспечных паводзін у якасці пешахода і пасажыра ў стандартных небяспечных сітуацыях  на  вуліцы  (ідучы  па  тратуары,  прытрымлівацца  правага  боку, абыходзіць  люкі  і  іншыя  перашкоды,  а таксама  сустрэчных  пешаходаў;  пераходзіць праезную  частку  дарогі  па  пешаходным  або  па  надземным  ці  падземным  пераходзе), у аўтамабілі  (падчас  руху  не  высоўваць  галаву,  не  выстаўляць  руку  з акна,  не  адчыняць дзверы),  у ліфце  (карыстацца  ліфтам  можна  толькі  ў  суправаджэнні  знаёмага  дарослага, уваходзіць у ліфт пасля знаёмага дарослага).

Для таго, каб ажыццяўляць навучанне дзяцей, педагог сам павінен мець ўсебаковыя веды аб бяспецы ў навакольным свеце.

 

 1. Інтэлектуальная гульня "Пажарная бяспека".

 

Першы конкурс “Ці вядома вам?

 1. Калі людзі навучыліся штучна здабываць агонь?

– 10-5 тыс. гадоў да н. э.;

– 100-50 тыс. гадоў да н. э.;

– 1-5 тыс. гадоў да н. э.;

- 50-20 гадоў да н. э.

 1. Як называўся баец, які ў далёкім мінулым скакаў наперадзе пажарнага абозу?

- веставой;

- кур'ер;

- вершнік;

- скачок.

 1. Як называецца гнуткі трубаправод для перапампоўкі вады да месца пажару?

- рукавіца;

- гідрант;

- рукаво;

- муфта.

 1. Як называўся начальнік каманды ў Х1Х стагоддзі?

- фурман;

- брандмайор;

-паручнік;

-брандмайстар.

 1. Калі святкуецца Дзень выратавальніка-пажарнага ў Беларусі?

-15 ліпеня;

-1 ліпеня;

- Снежань 12;

- 19 студзеня.

 1. На якой адлегласці ад будынкаў дазваляецца разводзіць вогнішча?

- не менш 50 метраў;

- не менш за 15 метраў;

- на любым, Калі ўпэўненыя, што будынак загарэцца не можа;

- не менш за 25 метраў.

 

Другі конкурс “Чакаем адказ

Вядучы: педагогі здымаюць з макета агню па адной іскрынкі і адказваюць на прапанаванае пытанне.

- Як называецца Прафесія людзей, якія змагаюцца з агнём? (пажарны).

- Чаму пажарных выклікаюць па тэлефоне 101?( Гэта самы просты і кароткі нумар, яго лёгка запомніць і яго можна набраць нават у цемры і навобмацак).

- Чаму пажарная машына чырвонага колеру?(Для таго, каб здалёк было відаць, што едзе пажарны аўтамабіль, якому трэба саступіць дарогу. Чырвоны колер-колер агню).

- Як апранаюцца пажарныя і чаму?

(Брызентавы касцюм. Ён не гарыць і ня намакае. Галаву абараняе ад удараў каска, на руках рукавіцы, на нагах – боты, для працы ў агні і ў дыме неабходны апарат для дыхання).

- Чым можна тушыць які пачынаецца пажар? (Вадой, пяском, коўдрай, снегам, вогнетушыцелем і т.д.).

- Ад чаго можа ў доме паўстаць пажар? (Калі не выконваць правілы пажарнай бяспекі: пакідаць без нагляду электрапрыборы, топящиеся печы, гуляць з запалкамі і т .д.).

- Што трэба паведаміць, выклікаючы пажарных? (Адрас, Прозвішча, імя і што гарыць).

- Што трэба рабіць, калі ў кватэры шмат дыму?

 (Намачыць вопратку, покрыва, накрыць ім галаву, прыкрыць рот мокрым ручніком, дыхаць праз мокрую тканіну і паўзком прабірацца да выхаду).

- Што вы станеце рабіць, калі ўбачылі, што ніжнія паверхі дома ахоплены полымем? (Намачыць вопратку вадой, закласці шчыліны пад дзвярыма мокрымі анучамі, выклікаць пажарных. Нельга спрабаваць выбегчы з хаты, калі жывеш на верхнім паверсе – можна атруціцца дымам і т .д.).

- Чым небяспечны пакінуты без нагляду агонь у печы?

 ( У адсутнасць дарослых нельга падыходзіць да печы і адкрываць дзверцы – ад выскачыў вугольчыка можа здарыцца пажар).

Журы падводзіць вынік.

 

Трэці конкурс Дамалюй сюжэт ( у час выканання задання гучыць песня «Я стану выратавальнікам - пажарным» (муз. і сл. І. Конанавай)

Педагогам прапануецца дамаляваць ўжо пачаты малюнак. Першапачаткова на малюнку намаляваны пажар, неабходна адлюстраваць яго прычыну і прадставіць свой праект (напрыклад: Лясная паляна ахопленая агнём; пажар у кватэры).

Чацвёрты конкурс “І ў казцы бывае. Кожнаму педагогу прапануецца ўрывак з казкі. Трэба адказаць, з якіх казак ўзятыя гэтыя ўрыўкі, і ўпісаць назву казкі ў пустыя клеткі.

 

Море пламенем горит,

выбежал из моря кит:

«Эй, пожарные, бегите

Помогите, помогите!»

(К. Чуковский «Путаница)

Что за дым над головой?

Что за гром над мостовой?

Дом пылает за углом.

Что за мрак стоит кругом?

Ставит лестницы команда,

От огня спасаем дом.

(С. Михалков «Дядя Степа»)

Словечко за словечком –

И снова разговор,

А дома перед печкой

огонь прожег ковер…

С треском, щелканьем и громом

Встал огонь над новым домом.

(С. Маршак «Кошкин дом»).

 

 1. Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со  стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь горит в очаге и мне становится намного легче.

( А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»)

 1. И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули… Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал.

( Шарль Перро «Спящая красавица»)

 1. Он страшными глазами сверкает,

Он страшными зубами стучит,

Он страшный костер разжигает

Он страшное слово кричит:

«Карабас! Карабас!

Пообедаю сейчас!»

( К. Чуковский «Бармалей»)

Пяты конкурс Народная мудрасць

 Камандам неабходна дапоўніць прыказкі:

Спички не тронь – в спичках …( огонь).

Спички не игрушка – огонь… ( не забава).

Огонь не вода - …(схватит, не выплывешь).

 Спичка – невеличка – а огонь… (великан).

Не шути с огнем - … (сгореть можешь).

Дорого при пожаре - …( и ведро воды).

 

4.Фарміраванне асноў бяспекі жыццядзейнасці дзяцей у адукацыйным працэсе

 • Спецыяльна арганізаваная дзейнасць (гульня, занятак)

Дзіця і грамадства”,  Дзіця і прырода”, Фізічная культура”, “Выяўленчае мастацтва

 • Нерэгламентаваная дзейнасць (зносіны, гульнявая элементарная працоўная, мастацкая, прадметная або пазнавальна-практычная)
 • Рэжымныя моманты

Формы арганізацыі дзейнасці дашкольнікаў

 • Сюжэтна-ролевыя гульні
 • Дыдактычныя гульні
 • Гульні-інсцэніроўкі
 • Праблемныя сітуацыі
 • Віктарына
 • Тэматычныя забавы, святы, вольны час
 • Чытанне і абмеркаванне мастацкіх твораў

Бяспека жыццядзейнасці ў планаванні адукацыйнага працэсу

Планаванне (першая малодшая група)

 • Заняткі: “Правілы бяспечных паводзін для выхаваных дзяцей”, “Небяспечныя гульні”
 • Гутаркі: Правілы паводзіў у групе”, “Мы на пляцоўцы”, “Вучымся гуляць разам”, “Мы ідзем у спартыўную залу”, “Мы едзем у аўтобусе ў дзіцячы сад”.

Планаванне (другая малодшая група)

 • Тэматычныя тыдні «Мая бяспека» (раз у квартал)
 • Заняткі: “Ратавальнікі”, “Бяспека ў нашай групе”, “Асцярожна, лёд!”, “Пажарная машына”, “Сябар з рознакаляровымі вачыма”, “Запалкі – не цацка!” , “Флікер”, “Святлафор”.
 • Нерэгламентаваная дзейнасць:
 • Гутаркі: “Небяспечныя прадметы”, “Незнаёмы: правілы паводзін з незнаёмымі людзьмі”, “Правілы паводзін на горцы (арэлі)”, “Для чаго патрэбен святлафор?”.
 • Пазнавальна-практычная дзейнасць: “Знаёмства дзяцей з пешаходнай дарожкай, тратуарам”, назіранне за транспартам (пешаходамі).
 • Гульнявая: рухомыя гульні “Святлафор”, “Чыя машына хутчэй прыедзе на пажар?”, дыдактычныя “Правільна - не правільна: правілы бяспекі”, “Збяры карцінку: спецтранспарт”, сюжэтна-ролевыя “Мы-ратавальнікі!”, “На дарозе”.
 • Хвілінкі бяспекі для малых
 • Гутаркі: “Мая бяспека”, “Адзін дома”, “Электрапрыборы”, “Можна – нельга!”, “Асцярожна, лёд!” , “Што рабіць, калі...” і т. д.

Планаванне (сярэдняя група)

 • Тэматычныя тыдні «Мая бяспека» (раз у квартал)
 • Заняткі: "вуліца", “Дарога не для гульні!”, “Электрапрыборы” (Правілы карыстання тэхнікай у побыце). “Асцярожна, кошкі!”
 • Вольны час сумесна з бацькамі “Не гуляй з агнём!”
 • Нерэгламентаваная дзейнасць
 • “Хвілінкі бяспекі для малых”

Планаванне (старэйшая група)

 • Заняткі: “Пагаворым па тэлефоне” (Выклік службаў экстранай дапамогі, мадэляванне праблемных сітуацый), “Асцярожна – лёд!”, “Зялёная аптэка”, “Лячэбныя травы”, “Машына хуткай дапамогі”, “Пажарная частка”, “Кніжка-малая па АБЖ”.
 • “Хвілінкі бяспекі для малых”
 • Гутаркі і абмеркаванне сітуацый па бяспецы жыццядзейнасці: “Нумары экстранных службаў”, “Што такое святлоадбівальныя элементы і для чаго яны патрэбныя?”, “Адзін дома”, “Маленькая запалка-вялікая бяда”, “Калі ты параніўся”, “Мая бабуля захварэла”, “Спецыяльныя машыны”, “Правілы маленькага пешахода”, “Запалкі – сябар ці вораг”, “Як паводзіць сябе ў выпадку пажару”, “Як паводзіць сябе з незнаёмымі людзьмі”, “Ці можна есці снег?”, “Бяспека падчас вясёлых гульняў”, “Дзе жыве агонь?”, “Што рабіць, калі?..”, “Якую небяспеку тоіць лёд?”, “Асцярожна, лекі!”, “Краіна дарожных знакаў”, “Асцярожна, галалёд!”.
 • Дыдактычныя гульні па ППБ: «спецыяльныя машыны», «складзі карцінку», «Выберы неабходнае» (Пажарная бяспека), «карысна - шкодна», «можна - нельга», «Святлафор».
 • Фізкультурны вольны час «Памятай правілы руху як табліцу множання»
 • Чытанне і абмеркаванне мастацкіх твораў: «Пажарныя сабакі» (Л. Талстой), К. Чукоўскі «Блытаніна», Г. Виеру «Запалкі», С. Волкаў «Няўрымслівы», С. Маршак «Пажар»
 • Віктарына “Знаўцы правілаў бяспекі”
 • Сюжэтна-ролевыя гульні: “Бальніца”, “мы – ратавальнікі”, “па дарозе ў дзіцячы сад”, “траўмапункт”
 • Назіранне за рухам пешаходаў і аўтамабіляў.

Для эфектыўнага навучання дзяцей асновам бяспекі жыццядзейнасці неабходна:

 • стварыць бяспечную адпаведную тэматыцы прадметна-прасторавае развіццёвае асяроддзе;
 • зацікавіць дзяцей пытаннямі бяспекі (адбор даступнага, цікавага і актуальнага па змесце матэрыялу);
 • знаёміць дзяцей з правіламі бяспекі пасродкам паступовага ўводу гэтых правілаў у жыццё дзяцей;
 • паказаць разнастайнасць іх прымянення ў жыццёвых сітуацыях;
 • ажыццяўляць дашкольнікаў ва ўменні прымяняць гэтыя правілы;
 • правілы паводзін становяцца "здабыткам" дзіцяці толькі пры ўмове, калі яны пераламляюцца праз унутраны свет самога дашкольніка, праз яго ўласную актыўную дзейнасць - гульню.

Супрацоўніцтва з бацькамі

Праца з бацькамі

Мэта: стварэнне ўмоў для павышэння адукацыйнага ўзроўню бацькоў па пытаннях фарміравання ў дзяцей асноў бяспечных паводзін ва ўмовах сям'і, замацаванне ведаў, набытых дзецьмі ў дашкольнай установе.

Для гэтага неабходна:

- наладзіць цеснае добразычлівае дзелавое супрацоўніцтва паміж выхавацелямі і бацькамі (пастаянная зваротная сувязь);

- садзейнічаць узбагачэнню дзіцяча-бацькоўскіх узаемаадносін у пытаннях фарміравання ў дзяцей сацыяльных навыкаў і нормаў паводзін;

- арганізацыя інфармацыйна-асветніцкай дзейнасці сярод бацькоў па фарміраванні ў дзяцей асноў бяспекі жыццядзейнасці (асабістай, у побыце, у грамадскім месцы).

Формы работы з бацькамі:

 1. Традыцыйныя

* Анкетаванне, апытанне;

* Тэматычныя бацькоўскія сходы (Бяспека ў доме,правілы дарожнага руху, каб не было бяды);

* Гутаркі;

* Паказ адкрытых мерапрыемстваў у рамках Дзён адчыненых дзвярэй;

* Удзел у фізкультурным вольным часе;

* Удзел бацькоў у афармленні тэматычных выстаў малюнкаўза бяспеку разам;

* Сумеснае папаўненне прадметна-прасторавага развіваючага асяроддзя.

 1. Інфармацыйна-асветніцкая праца

* Папкі-перасоўкі, буклеты, памяткі для бацькоў;

* Кансультацыі;

* Размяшчэнне актуальнай інфармацыі па АБЖ на сайце дашкольнай установы;

Несумненна, эфектыўнасць працы па фарміраванні асноў бяспечных паводзін дашкольнікаў абумоўлена станоўчым прыкладам паводзін дарослых. Таму асноўнай задачай дзіцячага сада з'яўляецца стварэнне арганізацыйнай структуры скаардынаванай дзейнасці педагогаў, бацькоў, службаў, ведамстваў, якая прывядзе да ўзгодненай дзейнасці па рашэнні праблемы АБЖ дзяцей.

У выніку мэтанакіраванай працы ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу нам неабходна дасягнуць пэўнага выніку-выхаваць асобу дзіцяці, якое валодае вопытам бяспечных паводзін. ГЭТА ДЗІЦЯ…

* у якога сфарміраваныя ўяўленні аб бяспецы жыццядзейнасці;

* які матываваны да аховы жыцця і здароўя, а таксама навакольных яго людзей, грамадства ў цэлым;

* які, здольны да ўсведамлення сваіх магчымасцяў і верыць ва ўласныя сілы;

* які ведае: сваё імя, прозвішча, хатні адрас і можа ў выпадку неабходнасці выразна іх назваць і выконваць інструкцыі дарослага ў пэўных абставінах;

* які ведае прадметы бытавой тэхнікі, інструменты, якія выкарыстоўваюцца дома і ў дашкольнай установе, іх прызначэнне і правілы абыходжання з імі;

* разумее, што парадак у доме і дашкольнай установе не толькі для прыгажосці, але і для бяспекі, таму прадметы і цацкі трэба класці на сваё месца;

* мае ўяўленне аб магчымых сітуацыях, небяспечных для здароўя і жыцця (пры неасцярожным абыходжанні з вострымі, колючымі і рэжучымі прадметамі можна параніцца: парэзацца або ўкалоцца; нельга гуляць і карыстацца без дазволу электрапрыборамі; дома і ў дашкольнай установе можна зваліцца на роўным месцы, з акна, з балкона, з мэблі, таму варта выконваць асцярожнасць і бяспеку);

* ведае прыёмы аказання першай дапамогі пры парэзах, ранках і ўдарах; можа аказаць элементарную дапамогу самому сабе і іншаму (прамыць вочы, ранку, апрацаваць яе, звярнуцца да дарослага па дапамогу);

* умее карыстацца з асцярожнасцю самастойна-сталовымі прыборамі;

* адрозніваць ядомыя і неядомыя ягады і грыбы;

* праяўляць асцярожнасць пры зносінах з незнаёмымі жывёламі;

* выконваць правілы дарожнага руху;

* правільна паводзіць сябе на вадзе;

* правільна паводзіць сябе на сонцы;

* элементарна засцерагчы сябе ад кантакту з незнаёмым чалавекам на вуліцы;

* як сябе паводзіць пры сустрэчы з незнаёмай жывёлай у выпадку яго атакі.

Літаратура:

1. Голицына Н.С., Люзина С. В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старшых дошкольников. Система работы.

2. Давидович А. Л., Иваницкий А. Г., Литвина Н. В., Людко А. А., Смолер Е. И. Дошкольникам о правилах безопасности. 5-7 лет. Учебное наглядное пособие.

 

 

свернуть

Семінар-практыкум «Развіццё творчых здольнасцяў дзяцей у прадуктыўнай дзейнасці»

Семінар-практыкум

«Развіццё творчых здольнасцяў дзяцей у прадуктыўнай дзейнасці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтавала:

намеснік загадчыка

па асноўнай дзейнасці

А.Я.Рудніцкая

 

Мэта: сістэматызаваць веды педагогаў ДОУ для развіцця мастацка-творчых здольнасцяў дзяцей у канструяванні.

 

План правядзення семінара:

 1. Актуальнасць праблемы (Рудніцкая А.Я.)
 2. Дзейнасць педагогаў па стварэнні ўмоў для развіцця мастацка-творчых здольнасцяў дзяцей у канструктыўнай дзейнасці (творчая прэзентацыя з вопыту работы Зяноўка А.А.).
 3. Дзелавая гульня

Падрыхтоўка да семінара:

 1. Што такое канструяванне?
 2. Задачы канструявання для кожнай узроставай групы.
 3. Што можна аднесці да плоскаснага канструявання?
 4. Як развіваць творчыя здольнасці дзяцей у канструктыўнай дзейнасці?
 5. Назавіце дэталі канструктара, якія ўваходзяць у драўляныя будаўнічыя наборы.
 6. Якія выхаваўчыя задачы рэалізуюцца ў канструктыўнай дзейнасці?
 7. Асноўныя прыёмы канструявання па ўзростах.

 

 

 

 

 

 

 

Правядзенне семінара

 1. Выступленне намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці па тэме: “Дзіцячае творчае канструяванне”.

     Праблема развіцця дзіцячай творчасці ў цяперашні час з'яўляецца адной з найбольш актуальных праблем, бо гаворка ідзе аб найважнейшай умове фарміравання індывідуальнай своеасаблівасці асобы ўжо на першых этапах яе станаўлення.

     Пад дзіцячым канструяваннем прынята разумець разнастайныя пабудовы з будаўнічага матэрыялу, выраб вырабаў і цацак з паперы, кардона, дрэва і іншых матэрыялаў. Па сваім характары яно больш за ўсё падобна з выяўленчай дзейнасцю і гульнёй - у ім таксама адлюстроўваецца навакольная рэчаіснасць.  Пабудовы і вырабы дзяцей служаць для практычнага выкарыстання (пабудовы - для гульні, вырабы — для ўпрыгожвання елкі, для падарунка маме і г.д.), таму павінны адпавядаць свайму прызначэнню.

      Канструктыўная дзейнасць - гэта, у першую чаргу, самы магутны сродак разумовага развіцця дзіцяці. У працэсе канструявання мадэлююцца адносіны паміж структурнымі, функцыянальнымі і прасторавымі характарыстыкамі аб'екта канструявання, з яго бачнымі і ўтоенымі ўласцівасцямі. Дзеці канструююць розныя канструкцыі, мадэлі з будаўнічага матэрыялу і дэталяў канструктараў; ствараюць вырабы з паперы, кардона і непрыдатнага матэрыялу; канструююць мастацкія кампазіцыі з паперы, кардона і непрыдатнага матэрыялу. У мастацкім канструяванні, акрамя разумовага развіцця дзіцяці, ажыццяўляецца развіццё яго мастацкіх здольнасцяў.

     Пры правільна арганізаванай дзейнасці дзеці набываюць:

 1. канструктыўна-тэхнічныя ўменні:
 • будаваць асобныя прадметы з будаўнічага матэрыялу-будынкі, масты і т. д.;
 • рабіць з паперы розныя вырабы — ёлачныя цацкі, караблікі і т. д.;
 1. абагульненыя ўменні:
 • мэтанакіравана разглядаць прадметы,
 • параўноўваць іх паміж сабой і дзяліць на часткі,
 • бачыць у іх агульнае і рознае,
 • знаходзіць асноўныя канструктыўныя часткі, ад якіх залежыць размяшчэнне іншых частак,
 • рабіць высновы і абагульненні.

     Важна, што мысленне дзяцей у працэсе канструктыўнай дзейнасці мае практычную накіраванасць і носіць творчы характар. Пры навучанні дзяцей канструяванню развіваецца плануючая разумовая дзейнасць. Дзеці, канструюючы пабудову або выраб, у думках ўяўляюць, якімі яны будуць, і загадзя плануюць, як іх будуць выконваць і ў якой паслядоўнасці.

     Канструктыўная дзейнасць спрыяе практычнаму пазнанню ўласцівасцяў геаметрычных целаў і прасторавых адносін:

* гаворка дзяцей ўзбагачаецца новымі тэрмінамі, паняццямі (брусок, куб, піраміда і інш.), якія ў іншых відах дзейнасці ўжываюцца рэдка;

* дзеці практыкуюцца ў правільным ужыванні паняццяў (высокі — нізкі, доўгі — кароткі, шырокі — вузкі, вялікі — маленькі), у дакладным славесным ўказанні напрамку (над — пад, направа — налева, уніз — уверх, ззаду — спераду, бліжэй і т .д.).

Канструктыўная дзейнасць з'яўляецца таксама сродкам маральнага выхавання дашкольнікаў. У працэсе гэтай дзейнасці фарміруюцца важныя якасці асобы:

 • працавітасць,
 • самастойнасьць,
 • ініцыятыва,
 • ўпартасць пры дасягненні мэты,
 • арганізаванасць.

     Сумесная канструктыўная дзейнасць дзяцей (калектыўныя пабудовы, вырабы) гуляе вялікую ролю ў выхаванні першапачатковых навыкаў працы ў калектыве:

* уменні папярэдне дамовіцца (размеркаваць абавязкі, адабраць матэрыял, неабходны для выканання пабудовы або вырабу, спланаваць працэс іх вырабу і г. д);

* працаваць дружна, не замінаючы адзін аднаму.

     Выраб дзецьмі розных вырабаў і цацак для падарунка маме, бабулі, сястры, малодшаму таварышу або аднагодку выхоўвае клапатлівае і ўважлівае стаўленне да блізкіх, да таварышаў, жаданне зрабіць ім нешта прыемнае. Менавіта гэта жаданне часта прымушае дзіцяці працаваць з асаблівай стараннасцю, што робіць яго дзейнасць яшчэ больш важнай і прыносіць яму вялікае задавальненне.

     Нарэшце, канструктыўная дзейнасць мае вялікае значэнне і для выхавання эстэтычных пачуццяў. Пры знаёмстве дзяцей з сучаснымі будынкамі і з некаторымі даступнымі для іх разумення архітэктурнымі помнікамі (Мінская гарадская ратуша, Нацыянальны акадэмічны тэатр і т. д.) развіваецца мастацкі густ, уменне захапляцца архітэктурнымі багаццямі і разумець, што каштоўнасць любога збудавання заключаецца не толькі ў адпаведнасці яго практычнаму прызначэнню, але і ў яго афармленні — прастата і выразнасць формаў, вытрыманасць каляровых спалучэнняў, прадуманасць ўпрыгожвання і т. д.

     Выраб вырабаў з прыроднага матэрыялу фарміруе ў дзяцей не толькі тэхнічныя ўменні і навыкі, але і асаблівае стаўленне да навакольнага іх свету — дзеці пачынаюць бачыць і адчуваць прыгажосць смарагдавага моху і ярка-чырвонай рабіны, вычварнасць каранёў і галінак дрэў, адчуваць прыгажосць і мэтазгоднасць іх спалучэнняў.

     Аднак такое шматбаковае значэнне ў выхаванні дзяцей канструктыўная дзейнасць набывае толькі пры ўмове ажыццяўлення сістэматычнага навучання, выкарыстання разнастайных метадаў, накіраваных на развіццё не толькі канструктыўных уменняў і навыкаў, але і каштоўных якасцяў асобы дзіцяці, яго разумовых здольнасцяў.

     Праблема дзіцячага творчага канструявання з'яўляецца актуальнай праблемай, і мы яе вырашаем у нашай дашкольнай установе. Гэтаму і прысвечана тэма нашага семінара.

 1. Дзейнасць педагогаў па стварэнні ўмоў для развіцця мастацка-творчых здольнасцяў дзяцей у канструктыўнай дзейнасці.
 2. Дзелавая гульня

 Гульня праводзіцца ў выглядзе спаборніцтва двух каманд. Выбіраецца журы. Каманды фарміруюцца па ўзроставых групах.

Заданне 1. Наша імя

Кожная каманда называе сябе ў адпаведнасці з тэмай семінара. Потым прыдумляюць дэвіз і назву каманды. Затым ідзе прадстаўленне каманд. Напрыклад:

Заданне 2. Размінка

Ваша вызначэнне слова «канструяванне».

(Канструяванне - гульня з будаўнічым матэрыялам; непасрэдная арганізаваная дзейнасць, на якой будуюцца пабудовы з дэталяў канструктара; гэта будаўніцтва, ажыццяўленне задум.)

А вось што нам кажа “Тлумачальны слоўнік рускай мовы”:

“Канструяваць - ствараць канструкцыю чаго-небудзь, а таксама наогул ствараць што-небудзь”.

 Заданне 3. Тэорыя канструявання

Кожнай камандзе даецца альбомны ліст, дзе яе члены выкладаюць асноўныя задачы канструявання адпаведна ўзросту сваіх выхаванцаў. Потым вывешваюцца табліцы з задачамі па праграме. Далей адбываецца аналіз складзеных педагогамі табліц, пасля гэтага выстаўляецца адзнака камандам на веданне ўзроставых задач па канструяванню.

Заданне 4. Шчаслівы квіток”

“У мяне ёсць 4 шчаслівых квіткі. Кожная каманда выбірае сабе па 2 квіткі і рыхтуецца да адказаў па гэтых квітках”.

Квіток № 1.

Што можна аднесці да плоскаснага канструявання?

(Танграм, разразныя карцінкі, мазаіка, пазлы).

Квіток № 2.

Як развіваць творчыя здольнасці дзяцей у канструктыўнай дзейнасці?

(Выбар матэрыялаў для канструявання, заахвочванне пры канструяванні па ўласнай задуме, стварэнне пабудоў у сюжэтна-ролевых гульнях.)

Квіток № 3.

Назавіце дэталі канструявання, якія ўваходзяць у драўляныя будаўнічыя наборы.

(Пласціны, цаглінкі, кубы, прызмы трохграневыя, цыліндры, брусочкі, аркі.)

Квіток № 4.

Якія выхаваўчыя задачы рэалізуюцца ў канструктыўнай дзейнасці?

(Выхаванне акуратнасці, эстэтычнага густу, уменне даводзіць пачатую пабудову да канца.)

Заданне 5. «Тэорыя»

Вылучыце асноўныя прыёмы канструявання па ўзростах выхаванцаў.

Малодшая група: збудаванне пабудовы выхавальнікам з паказам дзецям усіх прыёмаў канструявання і паслядоўнасці сумесная дзейнасць з педагогам.

Сярэдняя група: паказ збудаванні пабудовы, самастойная праца дзіцяці па ўзоры выхавальніка, прадастаўленне магчымасці выбару ў матэрыялах, у колькасці яго.

Старэйшая група: узор выхавацеля прыкладны, ставяцца нескладаныя канструктарскія задачы. Паказваюцца асобныя прыёмы, і пабудова не завяршаецца.

Падрыхтоўчая да школы група: апора на вопыт дзіцяці. Даюцца тэма і ўмова. Канструяванне па фота.

 Заданне 6. "Будуем дом»

Кожнай камандзе даецца набор канструктара, прапануецца тэма. Каманда будуе свой дом згодна задачам ўзросту сваіх выхаванцаў. Малодшым групам даецца заданне дадаткова, бо яны справяцца хутчэй. Можна прапанаваць зрабіць дом з паперы, пластыкавай бутэлькі.

Падвядзенне выніку дзелавой гульні.

 

Спіс літаратуры

 1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. 2019
 2. Аліева Т.І. Як дзіця ўспрымае мастацкую літаратуру// Дашкольнае выхаванне. -1996.-№2. с. 68-73; №5.- с. 79-84.
 3. Давічук А.М. Развіццё ў дашкольнікаў канструктыўнай творчасці.-2-е выд.- Мінск: навука, 2003. — 1976.
 4. Л.В. Куцакова Канструяванне і ручная праца ў дзіцячым садзе: Дапаможнік для выхавальніка дет.саду: з вопыту работы.- М.: Асвета, 1990.
 5. Парамонава Л. А. Дзіцячае творчае канструяванне.-М.: Выд. дом "Карапуз", 1999.
свернуть

Кансультацыя для выхавацелей усіх узроставых груп на тэму: “Развіццё маўлення дашкольнікаў у працэсе прадуктыўнай дзейнасці”  

Кансультацыя для выхавацелей усіх узроставых груп на тэму:

 

“Развіццё маўлення дашкольнікаў

у працэсе прадуктыўнай дзейнасці”

 

 

 

 

Падрыхтаваў:

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Зяноўка Алеся Аляксандраўна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэта: павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у пытаннях развіцця культуры зносін дашкольнікаў у працэсе прадуктыўнай дзейнасці

Развіццё мовы дзіцяці з'яўляецца важным этапам у паўнавартасным развіцці асобы чалавека ў цэлым. Варта разумець, што гаворка з'яўляецца асновай усякай разумовай дзейнасці, менавіта гэта ўменне забяспечвае рэалізацыю паспяховай камунікацыі індывіда з грамадствам. Таксама поспехі ў авалоданні дзецьмі звязнага маўлення забяспечваюць пэўную паспяховасць у вучэбнай дзейнасці па ўсіх прадметах.

Галоўнай мэтай у развіцці маўлення ў дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляецца фарміраванне ў дзяцей лексічнага, граматычнага, фанетычнага ўзроўняў сістэмы мовы, дыялагічнага і маналагічнага маўлення  як сродку зносін; удасканальванне спосабаў зносін з дапамогай прымянення ўсіх кампанентаў вуснага малення і правіл маўленчага этыкету ў  розных відах дзейнасці.

Галоўную ролю ў развіцці маўлення дашкольнікаў грае  прадметна-прасторавае асяроддзе  – частка адукацыйнага асяроддзя, прадстаўленая спецыяльна арганізаваным прасторам, матэрыяламі, абсталяваннем і інвентаром, для развіцця дзяцей дашкольнага ўзросту ў адпаведнасці з асаблівасцямі кожнага ўзроставага этапу, аховы і ўмацавання іх здароўя, уліку асаблівасцяў і карэкцыі недахопаў іх развіцця.

Тэатральны куток

Ажыццяўляючы дзейнасць у тэатральным кутку дзеці: вучацца правільна будаваць сказы пры інсцэніроўцы; пераўтвараючыся ў розных герояў, мяняюць інтанацыю і голас; ўзбагачаюць прадуктыўную маўленчую дзейнасць. Пры гэтым у іх развіваецца ўпэўненасць у сабе і камунікабельнасць.

Тэатральны куток ўключае розныя віды тэатраў :

-ценявы тэатр;

- тэатр на  фленелеграфе;

- пальчыкавы  тэатр;

- драўляны тэатр;

 настольны тэатр;

 -тэатр масак;

-касцюміраваны і т .д.)

Сэнсарны куток

Граматна арганізаваны ў групе сэнсарны куток спрыяе развіццю дробнай маторыкі, тым самым актывізуюцца зоны, якія адказваюць за гаворкў. Гульні з аб'ёмным канструктарам, «Падбяры па колеры,» Падбяры па форме«, “Цудоўны мяшочак" і інш.

Куток з сюжэтна-ролевымі гульнямі

Сюжэтна-ролевая гульня мае вялікае значэнне ў развіцці маўлення дашкольнікаў, так як пры разгульванні розных мадэляў жыццёвых сітуацый у дзяцей ўзнікае натуральная патрэба ў ініцыятыўнай гаворкі, бо дзецям неабходна мець зносіны, штосьці тлумачыць таварышу, дамаўляцца.

Спартыўны куток ўплывае на функцыянальны стан мозгу, і адпаведна на развіццё гаворкі.

Куток эксперыментальна-даследчай дзейнасці

У эксперыментальным кутку ў працэсе выканання доследаў і даследаванняў дзеці вучацца: складаць прапановы па дэманстраваным дзеянням; разважаць, разважаць і даказваць; тлумачыць з'явы прыроды; складаць невялікія апавяданні.

Падчас самастойнай гульнявой дзейнасці дзеці вучацца дамаўляцца, мець зносіны са аднагодкамі ў свабоднай  абстаноўцы.

Музычны куток

Выкарыстоўваючы інструменты ў музычным кутку ў сваіх гульнях: дзеці вучацца чуць розныя гукі і адрозніваць іх па вышыні і сіле; у выхаванцаў адбываецца развіццё не толькі музычнага, але і фанематычнага слыху (а гэта важна пры падрыхтоўцы да навучання грамаце дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту).

Вылучаюць шэраг праблем маўленчага развіцця дзяцей, і па  маім назіранням адным з эфектыўных відаў дзіцячай  дзейнасці, на аснове якой   вырашаецца  праблема развіцця мовы дзіцяці дашкольнага ўзросту з’яўляецца   канструктыўная  дзейнасць.

Куток  канструявання

Канструяванне ўносіць разнастайнасць у жыццё дзіцяці ў дзіцячым садзе, дорыць радасць і з'яўляецца адным з самых эфектыўных спосабаў ўздзеяння на дзіця, у якім найбольш ярка выяўляецца прынцып навучання: вучыць гуляючы. Канструяванне з'яўляецца практычнай дзейнасцю, накіраванай на атрыманне пэўнага, загадзя прадуманага прадукту. Дзіцячае канструяванне цесна звязана з гульнёй і з'яўляецца дзейнасцю, якая адказвае інтарэсам дзіцяці.

У выніку працы па канструяванню  дашкольнікі:

- ствараюць маляўнічыя, прывабныя вырабы ў залежнасці ад іх навыкаў;

- вучацца канструяваць па ўзоры, па тэме, па ўмовах і самастойна;

- атрымліваюць вопыт аналізу канструкцый, ідэй;

Развіццё мовы дзяцей на матэрыяле канструктыўнай дзейнасці ў суправаджэнні літаратурных і музычных твораў павышае эмацыянальнасць успрымання і спрыяе больш глыбокаму пранікненню ў створаны вобраз.

Крыніцы:

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі.

2. Д.М. Дубініна, Н. С. Старжынская. - Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2020. - 134 с.

свернуть

Кансультацыя для выхавацелей: “Развіццё творчых здольнасцей дашкольнікаў сродкамі музычнай і тэатральнай дзейнасцi”

Кансультацыя для выхавацелей:

“Развіццё творчых здольнасцей дашкольнікаў сродкамі музычнай і тэатральнай дзейнасцi

 

 

 

 

 

Мэта: сістэматызаваць веды выхавацелей аб развіцці творчых здольнасцей дашкольнікаў у працэсе і сродкамі музычнай і тэатральнай дзейнасці.

 

 

 

 

Падрыхтаваў: музычны кіраўнік Грышан А.Г.

 

 

     Задача творчага развіцця асобы заключаюцца ў тым, каб, з аднаго боку, мэтанакіравана і сістэматычна развіваць неабходныя для заняткаў любым відам творчасці, у дадзеным выпадку музычным і мастацкім, здольнасці: арыгінальнае, вобразнае мысленне, уяўленне, эмацыйную спагадлівасць і г.д., а з другога боку – фарміраваць патрэбу ў творчасці і зносінах з мастацтвам. Неабходна, каб кожны выхаванец не толькі змог навучыцца чытаць закладзеную ў тым ці іншым творы мастацтва аўтарскую задуму, якае ўключае ў сябе адносіны аўтара да адлюстроўванага, яго пачуцці і думкі, але і змог свабодна авалодаць мовай мастацтва як сродкам выказвання свайго ўласнага стаўлення да тых ці іншых з'яў жыцця.

      Задаткі творчых здольнасцяў ўласцівыя любому чалавеку, любому нармальнаму дзіцяці. Трэба толькі раскрыць іх і развіць.

       Асаблівая цікавасць да інавацый у выхаванні і адукацыі тлумачыцца іх нацэленасцю на з'яўленне творчасці адоранай асобы. Практыка музычна-творчага развіцця паказала, што асаблівая роля ў гэтым працэсе належыць прадуктыўным тэхналогіям, якія арыентуюць на атрыманне творчага прадукту.

        У тэорыі музычнага выхавання вядомы шэраг педагагічных сістэм, методык, тэхналогій, распрацаваных з мэтай развіцця творчасці дзіцяці ў музычнай дзейнасці (Н.А.Ветлугина, Д. Б. Кабалеўскі, З. Кодай, К. Орф і інш.). Агульным ў названых аўтараў было ўяўленне прадукту дзіцячай музычнай творчасці ў выглядзе імправізацыі. Такі падыход дазваляе вызначаць гэтыя тэхналогіі як прадуктыўныя.

        Методыка Н.А. Ветлугінай па развіцці ў дашкольнікаў музычнай творчасці (песеннай і танцавальнай) грунтуецца на авалоданні дзецьмі сэнсарнай асновай музыкі і яе выразна-выяўленчай функцыяй. Дамагацца гэтага можна пры дапамозе творчых заданняў. Яны падахвочваюць дашкольнікаў да дзеянняў, якія перадаюць развіццё музычна-паэтычнага зместу, ладу прапанаванага музычнага твора. Імправізацыя дзяцей паводле тэксту песні, гульні, карагода і ёсць прадукт іх музычнай творчасці. Для развіцця музычнай творчасці прапануецца выкарыстоўваць разнастайны музычны рэпертуар з ярка выяўленай выяўленча-выразнай функцыяй. Спецыяльна напісаныя кампазітарамі п'есы, гульні, карагоды рэкамендуецца ўжываць з мэтай ўзбагачэння дзяцей музычнымі ўражаннямі і ў якасці ўскосных узораў для іх музычна-творчых дзеянняў. Творчыя заданні дапамагаюць падвесці дзяцей да калектыўнай творчасці. Яны спрыяюць развіццю ў дзяцей ўяўлення, фантазіі, інтуіцыі, выхаванню такіх маральных якасцей як дабрыня, чуласць, гатоўнасць да аказання аднагодку дапамогі, падтрымкі ў прыняцці рашэння і дасягненні мэты.

         У дашкольным выхаванні вядомыя і выкарыстоўваюцца выхавацелямі ў працы педагагічныя сістэмы, тэхналогіі і методыкі такіх беларускіх аўтараў, як Л. Д. Глазырына, І. В. Жытко, І. А. Камарова, А. А. Петрыкевіч, В. А. Сілівон, Н. С. Старжынская і інш. адметнай рысай сучасных развіваючых і прадуктыўных тэхналогій з'яўляецца іх накіраванасць як на працэс навучання, так і на развіццё псіхікі дзіцяці, яго творчага патэнцыялу.

         Імправізацыя ў музычна-творчым працэсе, арганізаванай гульнявой форме не толькі задавальняе ўніверсальнае імкненне дзіцяці да свабоды, але і захоўвае само існаванне гульні як самакаштоўнай і мэтанакіраванай дзейнасці. Гульнявы комплекс, злучаючы псіхолага-педагагічны патэнцыял гульні і імправізацыі, уключае дашкольніка ў прадуктыўныя віды дзейнасці, пашырае поле свабоды і творчага самавыяўлення, адводзіць ад прымусовай зададзенасці і дыдактычнай сур'ёзнасці. Імправізацыя разнявольвае дзяцей, спрыяе ўзнікненню ў іх пачуцця кампетэнтнасці і ўпэўненасці ў сваіх сілах, выклікае натхненне.

Тэатральна-гульнявая дзейнасць.

Задачы (агульныя):

* Развіваць творчыя здольнасці дзяцей, стымуляваць "аўтарскую" творчую дзейнасць.

* Развіваць пачуццёвае ўспрыманне дзяцей.

* Ствараць аптымальныя ўмовы для атрымання дадатковай адукацыі.

* Фарміраваць духоўна-маральныя якасці асобы, выхоўваць дашкольнікаў на прынцыпах агульначалавечай маралі, узаемаразумення, міласэрнасці, дабрыні.

* Эстэтычнае выхаванне дзяцей, развіццё пачуцця прыгожага, узвышанага сродкамі тэатральнага мастацтва.

* Спрыяць фарміраванню дзіцячага калектыву і камунікатыўных здольнасцяў дзяцей.

* Ствараць умовы для дзіцячай самадзейнасці, стымуляваць яго развіццё.

* Развіваць у дзяцей здольнасці да самастойнай і калектыўнай працы.

* Забяспечваць ўзаемасувязь тэатральнай і іншых відаў дзейнасці ў адзіным педагагічным працэсе.

* Узбагачаць дзяцей новымі яркімі ўражаннямі і ўяўленнямі аб тэатральна-музычным мастацтве.

* Спрыяць у працэсе далучэння да мастацкага слова і тэатру ўзнікненню пачуцця радасці, асалоды ад сустрэчы з выдатным, з любімымі літаратурнымі героямі, персанажамі спектакля.

* Садзейнічаць фарміраванню зародкаў мастацкага густу дзяцей.

* Падахвочваць бацькоў выхаванцаў саўдзельнічаць у станаўленні і развіцці мастацка-маўленчай і тэатральнай дзейнасці ў дашкольнай установе; далучаць да стварэння спрыяльных умоў для гэтага віду дзейнасці, развіцця здольнасцяў дзяцей у гэтай сферы; аказваць ім прафесійную дапамогу ў гэтым.

 

Развіццё маўлення.

Задачы:

* Развіваць артыкуляцыйны апарат, дыкцыю на матэрыяле вершаў. Далейшае развіццё дыялагічным прамовы. З дапамогай дарослага складаць невялікія казкі, апавяданні, актывізуючы маўленчае зносіны..

* Развіваць маўленчае дыханне і правільную артыкуляцыю. Папаўняць слоўнікавы запас дзяцей.

* Удасканальваць навыкі выразнага вымаўлення.

 • Удасканальваць уменне дзяцей звязна і выразна пераказваць казкі, апавяданні.

* Пашыраць дыяпазон і сілу гучання голасу. Пашыраць Вобразны лад гаворкі.

 • Стымуляваць славеснае выраз пачуццяў.
 • Вучыць дзяцей расказваць казкі ад імя розных герояў. Прадстаўляючы сябе іншым істотай або прадметам і складаць дыялог ад яго імя.

Тэатральная імправізацыя.

Задачы:

* Развіваць ўстойлівую цікавасць і жаданне выступаць перад аўдыторыяй. Развіваць упэўненасць у сваіх сілах.

* Удасканальваць імправізацыйныя здольнасці дзяцей.

* Заахвочваць самастойны пошук дзяцей выразных сродкаў, для перадачы характэрных асаблівасцяў персанажаў.

* Падахвочваць дзяцей да творчай ініцыятывы, жаданне даставіць радасць гледачам.

Навучыць творчасці нельга, але прымяненне спецыяльна арыентаваных прымем і метадаў навучання можа садзейнічаць яго адукацыі і праяве.

Задаткі творчых здольнасцяў ўласцівыя любому чалавеку, любому нармальнаму дзіцяці. Трэба толькі раскрыць іх і развіць.

Крыніцы:

 1. Анцыпіровіч В.М. Зыль А.М. У свеце музыкі (ад 3 да 5 гадоў). Вычэбны наглядны дапаможнік для ўстаноў дашкольаей адукацыі з беларускай мовай навучання. Мінск “Адукацыя і выхаванне”, 2021
 2. Мозаика культурного досуга: из опыта работы педагогов Минской области Л.В.Сытько, МОИРО, 2010
 3. Скопинцева О.А. Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников. Волгоград, 2011
свернуть

Кансультацыя для педагогаў   “Роля тэатралізаванай дзейнасці ў развіцці маўлення і культуры маўленчых зносін дашкольнікаў”

Кансультацыя для педагогаў

 

“Роля тэатралізаванай дзейнасці ў

развіцці маўлення і культуры маўленчых зносін дашкольнікаў

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэта: павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў у пытаннях развіцця ў выхаванцаў культуры зносін з дапамогай выкарыстання тэатралізаванай дзейнасці.

 

 

 

Падрыхтавала:

намеснік загадчыка

па асноўнай дзейнасці

А.Я.Рудніцкая

 

 

 

Гаворка, ва ўсёй яе разнастайнасці, з'яўляецца неабходным кампанентам зносін, у працэсе якіх яна, уласна, і фарміруецца. Найважнейшай перадумовай удасканалення маўленчай дзейнасці дашкольнікаў з'яўляецца стварэнне эмацыйна спрыяльнай сітуацыі, якая спрыяе ўзнікненню жадання актыўна ўдзельнічаць у маўленчых зносінах. І менавіта тэатралізаваная гульня дапамагае стварыць такія сітуацыі, у якіх нават самыя нетаварыскія і скаваныя дзеці ўступаюць у маўленчыя зносіны і раскрываюцца. Сярод творчых гульняў асаблівай любоўю дзяцей карыстаюцца гульні ў “тэатр”, драматызацыі, сюжэтамі якіх служаць добра вядомыя казкі, апавяданні, тэатральныя паказы.

Тэатралізаваная дзейнасць спрыяе развіццю многіх бакоў асобы дашкольніка:

-псіхафізічныя здольнасці (міміка, пантаміміка),

-псіхічныя працэсы (ўспрыманне, уяўленне, мысленне, увагу, памяць, гаворка (маналог, дыялог),

- творчыя здольнасці (уменне пераўвасабляцца, імправізаваць, браць на сябе ролю).

Змест тэатральных гульняў цесна звязаны з усімі часткамі праграм, у якія ўваходзіць і развіццё маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту. Тэатралізаваныя гульні дзяцей спрыяюць актывізацыі розных бакоў маўлення дзяцей:

* слоўніка;

* граматычнага ладу;

* дыялагічнага і маналагічнага маўлення;

* ўдасканалення гукавага боку гаворкі.

У гульнях драматызацыях вырашаюцца наступныя задачы:

Выхаваўча-адукацыйныя:

- узбагачэнне ведамі, уменнямі, навыкамі;

- развіццё цікавасці да літаратуры і тэатру;

- развіццё псіхічных працэсаў (памяці, увагі, прамовы, мыслення);

- развіццё такіх якасцей асобы, як самастойнасць, ініцыятыва, уяўленне;

- фарміраванне нормаў паводзін;

- выхаванне маральна-валявых якасцей асобы.

Адным з этапаў у развіцці маўлення ў тэатралізаванай дзейнасці з'яўляецца праца над выразнасцю гаворкі. Выразнасць маўлення развіваецца на працягу ўсяго дашкольнага ўзросту: ад міжвольнага эмацыйнага ў малых да  інтанацыйнага ў дзяцей сярэдняй групы і да моўнай выразнасці гаворкі ў дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту.

Выразнасць маўлення мае інтэграваны характар і ўключае ў сябе вербальныя (інтанацыя, лексіка і сінтаксіс) і невербальныя (міміка, жэсты, пастава) сродкі. Выкарыстанне ў педагагічнай працы пацешак і прымавак дазваляе ўдасканальваць гукавую культуру маўлення - удакладняць і замацоўваць правільнае вымаўленне гукаў, выразна артыкуляваць гукі ў словах, развіваць маўленчае дыханне. Фарміраванне граматычнага ладу маўлення, маўленчай актыўнасці, слыхавога ўспрымання, маўленчага слыху, дыялагічнага і маналагічнага маўлення, слоўнікавага запасу магчыма пры актыўным уключэнні ў працэс развіцця і навучання дзіцяці розных відаў тэатралізаваных гульняў.

Для развіцця выразнага маўлення проста неабходна стварэнне ўмоў, у якіх кожнае дзіця магло б перадаць свае эмоцыі, пачуцці, жаданні і погляды як у звычайнай размове, так і публічна, не саромеючыся слухачоў. Велізарную дапамогу ў гэтым аказваюць заняткі па тэатралізаванай дзейнасці, якія трэба праводзіць кожны дзень: гэта гульня, і пажыць і парадавацца ў ёй можа кожнае дзіця. Менавіта разыгрыванне казак дазваляе навучыць дзяцей карыстацца разнастайнымі выразнымі сродкамі ў іх спалучэнні (гаворка, напеў, міміка, пантаміміка, рух). Таму работу ў гэтым напрамку выхавальнікі праводзяць пачынаючы з малодшых груп. Яна заключаецца ў наступным: выхавальнікі падахвочваюць дзяцей да зносін (гульня “Назаві мне сваё імя”, інсцэніраванне пацешак А. Барто).

Вучаць дзяцей знаходзіць выразныя сродкі ў інтанацыі (паказ казкі “Церамок”, дзе звярталася ўвага дзяцей на імітацыю галасоў жывёл).

Вучаць дзяцей эмацыйна прамаўляць фразы, выразна вымаўляць гукі ("Прагулка ў лесе", дзе давалі паняцце аб тым, як шуміць вецер, ападае лісце, шастае пад нагамі).

Дзеці вучацца прамаўляць гукападражальныя словы з рознай інтанацыяй, развіваюць маўленчае дыханне (пасля адгадвання загадак пра жывёл дзеці імітуюць голас жывёлы, якую адгадалі, (вецер дзьме зімой, робяць глыбокі ўдых носам і надзьмуўшы шчокі, з сілай выдыхаюць).

Вучаць дзяцей лагічна выразна прамаўляць словы ў чыстагаворках, змяняючы сілу голасу (са-са-вось ляціць аса з рознай сілай голасу, ціха - гучней - гучна, змяняючы інтанацыю: здзіўлена, запытальна, спалохана і г.д.).

У сярэдніх групах праца над выразнасцю заключаецца ў наступным:

Працягваецца праца па інтанацыйнай выразнасцю гаворкі (гульнявое практыкаванне "Сеня ў лесе сустрэў лісу").

Замацоўваюцца ўменні ў спалучэнні руху і гаворкі (гульні на пальцах, пальчыкавыя гульні).

Замацоўваюцца ўменні прамаўляць тэксты з рознай сілай голасу і інтанацыяй (гульнявое практыкаванне "Ліса і журавель").

Замацоўваюцца ўменні выразна прамаўляць прапанаваную фразу (гульня "Адгадай чый голас").

Развіваем дробную маторыку ў спалучэнні з прамовай.

У старэйшых і падрыхтоўчых групах надаецца вялікая ўвага развіццю звязнага маўлення, яго інтанацыйнай выразнасці (інсцэніроўкі).

Працягваецца развіццё маналагічнага і дыялагічнага маўлення: пастаноўка спектакля «Зайчыкава хатка».

Працягваецца праца па развіцці ўмення эмацыйна размаўляць, вымаўленню скорагаворак.

У старэйшым узросце значна пашыраецца ўтрыманне тэатральнай дзейнасці за кошт самастойнага выбару дзяцей, дзеці прыцягваліся да рэжысёрскай працы, развіваліся навыкі безканфліктных зносін.

У працэсе працы над выразнасцю рэплік персанажаў, уласных выказванняў актывізуецца слоўнік дзіцяці, удасканальваецца гукавая культура маўлення. Выкананая роля асабліва дыялог з іншым персанажам, ставіць маленькага акцёра перад неабходнасцю ясна, выразна, зразумела размаўляць. Праца над тэатралізацыяй казкі спрыяе развіццю карэкцыі ўсіх псіхічных пазнавальных працэсаў. Завучванне слоў казкі спрыяе развіццю памяці, пашырэнню слоўнікавага запасу, аўтаматызацыі гукавымаўлення. Правільнае вызначэнне месцазнаходжання на сцэне, танцы развіваюць арыентаванне, маторыку, рухальную актыўнасць. Праца над сэнсавым зместам прыказак і прымавак развівае логіку, вучыць правільна ацэньваць сітуацыю.

Такім чынам, выкарыстанне тэатралізаванай дзейнасці ў мэтах фарміравання выразнасці маўлення, актывізацыі слоўніка, граматычнага ладу, дыялагічнага і маналагічнага маўлення і ўдасканалення гукавага боку і сацыяльна - эмацыйнага развіцця дзіцяці становіцца магчымым пры выкананні наступных умоў:

* адзінства сацыяльна-эмацыйнага і кагнітыўнага (пазнавальнага) развіцця;

* насычэнні гэтай дзейнасці цікавым і эмацыйна - значным для дзяцей зместам;

* паступовасці і паслядоўнасці азнаямлення з разнастайнымі вербальнымі і невербальнымі сродкамі выразнасці;

* наяўнасці цікавых і эфектыўных метадаў і прыёмаў працы з дзецьмі; сумеснага ўдзелу ў дадзеным працэсе дзяцей і дарослых (педагогаў і бацькоў).

З усяго вышэй сказанага можна зрабіць наступныя высновы:

 1. Гульня з'яўляецца асновай дзейнасці дзяцей дашкольнага ўзросту.
 2. Тэатралізаваная гульня – эфектыўны сродак развіцця асобы дзіцяці, дапамагае фарміраваць складную гаворку, узбагачаць слоўнікавы запас, развіваць уменне мець зносіны, развівае пальчыкавую маторыку ў дзяцей з парушэннямі мовы.
 3. Гульня адыгрывае асаблівую ролю ў псіхічным развіцці (развівае ўвагу, памяць). З'яўляецца дзейсным сродкам прафілактыкі сарамлівасці, замкнёнасці, прафілактыкі агрэсіі, страхаў у дзяцей з адхіленнем у развіцці.

З упэўненасцю можна сцвярджаць, што ў тэатральна-гульнявой дзейнасці адбываецца інтэнсіўнае развіццё пазнавальных працэсаў, эмацыйна-асобаснай сферы дзяцей.

 

 

Крыніцы:

Брызгалава Г.М. Тэатральна-гульнявая дзейнасць дашкольнікаў: дапаможнік для педагогаў, кіраўнікоў устаноў, якія забяспечваюць дашкольную адукацыю. Мінск, Юнипресс - 2006г.

 

свернуть

Кансультацыя для педагогаў “Ранняе выяўленне сямейнага недабрабыту”

Кансультацыя для педагогаў

Ранняе выяўленне сямейнага недабрабыту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэта: павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці выхавацелей у пытаннях ранняга выяўлення недабрабыту ў сем’ях выхаванцаў.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падрыхтаваў: намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці А.Я.Рудніцкая

 

 

Дзіцячы свет - асаблівы свет. Камусьці не хапае бацькоўскай цеплыні і ўвагі, хтосьці замыкаецца ў сабе, не спадзеючыся на разуменне навакольных. Самае галоўнае - мы павінны сэрцам зразумець і прыняць, што дзеці не вінаватыя ва ўзніклых канфліктах і праблемных сітуацыях. У першую чаргу вінаватыя дарослыя, якія не ўсвядомілі ў поўнай меры адказнасці за свае паводзіны і стаўленне да дзяцей. Дзяцінства - кароткі, але важны этап у жыцці чалавека. Менавіта ў гэты перыяд фарміруюцца якасці, неабходныя ў дарослым жыцці.

  Калі казаць аб ранняй прафілактыцы сямейнага недабрабыту, то яна павінна быць арганічна ўзгодненая з сацыяльнай рэальнасцю, якая акружае сям'ю, а значыць, з сітуацыяй у краіне, станам яе эканомікі і тымі сацыяльнымі рызыкамі грамадства, якія ў ім прысутнічаюць.

  Востры сацыяльны крызіс, які ахапіў нашу краіну, адбіўся не толькі на матэрыяльным дабрабыце, але і на маральным здароўі сям'і. Сям'я – гэта галоўная і натуральная сістэма сацыяльнай і біялагічнай абароны дзіцяці – апынулася ў крызіснай сітуацыі. Праблема сацыяльнага сіроцтва - адна з самых вострых праблем грамадства.  Да прычын сацыяльнага сіроцтва можна аднесці наступнае: сацыяльная безгрунтоўнасць бацькоў, амаральны лад жыцця, рост алкагалізму, асабліва сярод жанчын, што прыводзіць да павелічэння колькасці дзяцей, якія знаходзяцца ў небяспечных для іх умовах.

Дакументы, якімі неабходна кіравацца пры працы з выхаванцамі, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы:

 1. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 г. № 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у няўдалых сем'ях»;
 2. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.01.2019 №22 Аб прызнанні дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.

Алгарытм выяўлення недабрабыту ў сем'ях выхаванцаў

Вывучэнне асаблівасцяў сямейнага выхавання дашкольнікаў выхавальнікам ажыццяўляецца рэгулярна, рэкамендуемая перыядычнасць наведвання непаўналетніх дома - 1 раз у год; часцей-пры ўзнікненні такой неабходнасці.

Наведванне сем'яў не павінна насіць фармальны характар. Сем'і выхаванцаў ясельных груп, сем'і ізноў прыбылых у групу выхаванцаў рэкамендуецца наведаць да 1 лістапада ці не пазней 1 месяца з даты залічэння ва ўстанову адукацыі; сем'і, знаёмства з якімі ўжо адбылося раней - да 1 студзеня.

Пры правядзенні гутарак, назіранні неабходна звяртаць увагу на наяўнасць наступных паказчыкаў у выхаванца:

непаважліва адклікаецца аб сваіх бацьках;

адсутнічае адзенне адпаведна сезону, узросту, неабходныя прадметы ўжытку і т. п.;

сістэматычна прыходзіць з дому агрэсіўным, раздражнёным, прыгнечаным, засмучаным і т. п.;

бацькі практычна не клапоцяцца аб матэрыяльным забеспячэнні дзіцяці;

бацькі ўхіляюцца ад зносін з педагогамі, не наведваюць бацькоўскія сходы, не цікавяцца жыццём дзіцяці ва ўстанове, яго поспехамі і т. д.;

маецца інфармацыя аб неналежным выкананні бацькоўскіх абавязкаў у дачыненні да іншых непаўналетніх дзяцей і т. п.

Ажыццяўляючы візіт у сям'ю, педагагічным работнікам неабходна памятаць аб захаванні суадносін паміж правам дзіцяці на дзяржаўны клопат і абарону і правам законных прадстаўнікоў на апеку і адказнасць за дзіця. Каб не ствараць напружання ва ўзаемаадносінах з законнымі прадстаўнікамі выхаванцаў, папярэдзіць ўзнікненне канфліктаў, выхавальніку рэкамендуецца ўзгадніць з імі дату і час наведвання.

Пры наведванні сем'яў з мэтай вывучэння асаблівасцяў сямейнага выхавання непаўналетніх складанне выхавальнікам актаў абследавання ўмоў жыцця і выхавання непаўналетняга альбо актаў іншага характару немэтазгодна.

Адзнака аб наведванні выхаванцаў дома ўносіцца выхавальнікам дашкольнай установы ў графе “наведванне выхаванцаў дома” звестак пра бацькоў і выхаванцаў;

Пры вывучэнні асаблівасцяў сямейнага выхавання непаўналетняга выхавальніку неабходна звярнуць увагу на санітарна-гігіенічны стан жылога памяшкання, забяспечанасць дзіцяці прадметамі першай неабходнасці (адзенне, абутак па сезоне, прадметы асабістай гігіены, цацкі), наяўнасць месца для гульні, для сну і адпачынку; асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на ўзаемаадносіны паміж членамі сям'і. Недапушчальна пры наведванні сем'яў непаўналетніх высвятленне інфармацыі аб памерах даходаў, наяўнасці грашовых укладаў і т. п.

Вынікі вывучэння асаблівасцяў сямейнага выхавання навучэнцаў па меры завяршэння планавых наведванняў сем'яў неабходна разглядаць на пасяджэннях савета ўстановы адукацыі па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх (далей – савет прафілактыкі) з удзелам выхавальнікаў.

Аб выяўленні прыкмет сямейнага недабрабыту ў ходзе вывучэння асаблівасцяў сямейнага выхавання выхавацелі неадкладна інфармуюць адміністрацыю ўстановы адукацыі.

Крытэрыі і паказчыкі сацыяльна небяспечнага становішча непаўналетняга

Крытэрыі сацыяльна небяспечнага становішча

паказчыкі сацыяльна небяспечнага становішча

 

1. Бацькамі не задавальняюцца асноўныя жыццёвыя патрэбы дзіцяці (дзяцей) бацькі дапускаюць пакіданне дзіцяці (дзяцей) без ежы

 

бацькі дапускаюць сістэматычнае адсутнасць ежы, прызначанай для харчавання дзіцяці (дзяцей) (для дзяцей ранняга ўзросту-ад 0 да 3 гадоў, дзяцей дашкольнага ўзросту - ад 3 да 6 гадоў, дзяцей школьнага ўзросту - ад 6 гадоў і старэй), якая адказвае адпаведным фізіялагічным патрэбам дзіцячага арганізма і не прычыняе шкоду здароўю дзіцяці адпаведнага ўзросту

бацькі дапускаюць пражыванне дзіцяці (дзяцей) у жылых памяшканнях, у якіх печы, цеплагенерыруючых агрэгаты, газавае абсталяванне, электрычныя сеткі, электрапрыборы не адпавядаюць патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў альбо эксплуатацыйнай дакументацыі на іх, непрацаздольныя, дэмантаваныя прылады аўтаматычнага (аўтаномнага) выяўлення і абвесткі аб пажары, надворныя пабудовы і прыдамавых тэрыторыя не адпавядаюць патрабаванням пажарнай бяспекі і маюцца ўмовы, якія ствараюць непасрэдную пагрозу ўзнікнення пажару

бацькі сістэматычна (два разы і больш на працягу шасці месяцаў запар) не выконваюць рэкамендацыі медыцынскіх работнікаў па дыягностыцы, лячэнні і (або) медыцынскай рэабілітацыі дзіцяці (дзяцей), што пагражае яго (іх) жыцця і (або) здароўю

бацькі перашкаджаюць атрыманню дзіцем абавязковага агульнай базавай адукацыі (у любой форме яго атрымання)

бацькі на працягу аднаго месяца з дня нараджэння рэгістрацыі нараджэння або з дня прыбыцця на новае месца жыхарства (знаходжання) не забяспечваюць рэгістрацыю дзіцяці (дзяцей) па месцы жыхарства або месцы знаходжання.

у дачыненні да бацькоў устаноўлены факты, якія пацвярджаюць, што яны не кантралююць паводзіны і месцазнаходжанне дзіцяці (дзяцей), з прычыны чаго дзіця (дзеці) самавольна сыходзіць з хаты, бадзяжнічае, здзейсніў спробу суіцыду.

 

 

2. Бацькамі не забяспечваецца нагляд за паводзінамі дзіцяці і яго ладам жыцця, з прычыны чаго дзіця здзяйсняе дзеянні, якія змяшчаюць прыкметы адміністрацыйнага правапарушэння альбо злачынства

ў дачыненні да бацькоў дзіцяці (дзяцей) неаднаразова на працягу года ўстаноўлены факты прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці па артыкуле 10.3 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях

у дачыненні да бацькоў дзіцяці (дзяцей) у рамках адміністрацыйнага альбо крымінальнага працэсаў ўстаноўлены факты, якія пацвярджаюць што яны не кантралююць яго (іх) паводзіны і месцазнаходжанне, з прычыны чаго дзіця (дзеці) прыцягнуты да адміністрацыйнай альбо крымінальнай адказнасці

 

3. Бацькі, іншыя асобы, якія ўдзельнічаюць у выхаванні і змесце дзяцей, вядуць амаральны лад жыцця, што аказвае шкоднае ўздзеянне на дзіця (дзяцей), злоўжываюць сваімі правамі і (або) жорстка звяртаюцца з ім (імі), у сувязі з чым мае месца небяспека для жыцця і (або) здароўя дзіцяці (дзяцей)

у дачыненні да бацькоў, іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у выхаванні і змесце дзяцей, устаноўлены факты прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці за здзяйсненне правапарушэнняў, прадугледжаных артыкуламі 10.1, 19.1, часткай 2 артыкула 19.3, артыкуламі 19.4, 19.5, 19.8 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях

у дачыненні да бацькоў, іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у выхаванні і ўтрыманні дзяцей, устаноўлены факты спажывання наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў, ужывання імі алкагольных напояў, па выніках чаго да іх ужываліся меры прафілактычнага ўздзеяння

устаноўлены факты жорсткага абыходжання бацькоў, іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у выхаванні і ўтрыманні дзяцей, з дзіцем, фізічнага і (або) псіхалагічнага гвалту ў адносінах да яго.

 

Знешнія паводніцкія прыкметы дзіцяці, які знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы

* Баіцца ісці дадому.

* Ўцякае з хаты

* Ва ўстанову дашкольнай адукацыі за дзіцем прыходзяць далёкія сваякі, знаёмыя, суседзі.

* Часта адсутнічае беспадстаўна.

* Скардзіцца на голад (на недасыпанне, дыскамфорт у сям'і ці іншае).

* Замкнёны (або дэпрэсіўны).

* Агрэсіўны.

* Пазбягае фізічнага кантакту.

* Мае сляды пабояў.

* Носіць якая хавае цела вопратку, не прыдатную па надвор'і (адсутнасць у дзіцяці неабходнай сезоннай адзення, абутку)

* Мае неахайны знешні выгляд.

* Пераважае нізкая самаацэнка.

* З аднагодкамі мае дрэнныя ўзаемаадносіны.

* Характэрна рэзкае змяненне вагі (яго зніжэнне або павелічэнне).

* Істэрычная, эмацыйная неўраўнаважанасць.

* Бацькі прыходзяць за дзіцем у нецвярозым стане (эпізадычна / сістэматычна).

Памятка педагогу

* Думайце аб сваіх адносінах з дзецьмі, выстрайвайце іх.

* Памятайце, што псіхалагічная атмасфера ў дзіцячым калектыве, перш за ўсё, залежыць ад стаўлення да чалавека, як вышэйшай каштоўнасці.

* Умейце слухаць дзяцей.

* Не забывайце, што ў дзяцей могуць быць канфлікты, і што вы можаце справакаваць іх сваёй педагагічнай некампетэнтнасцю.

* Пры зносінах з дзецьмі педагог на павінен забываць аб эмпатыі (спачуванне, суперажыванне дзіцяці) і педагагічнай рэфлексіі (аб'ектыўнай ацэнкі сябе, самакантролі).

* Пры працы з выхаванцамі варта так арганізоўваць дзейнасць, пры якой дзіцяці быў бы гарантаваны поспех, як следства, павага аднагодкаў, гэта значыць забяспечыць “сітуацыю поспеху”.

Крыніца:

 1. Метадычныя рэкамендацыі па міжведамасным узаемадзеянні дзяржаўных органаў, дзяржаўных і іншых арганізацый пры выяўленні неспрыяльнай для дзяцей абстаноўкі, правядзенні сацыяльнага расследавання, арганізацыі працы з сем'ямі, дзе дзеці прызнаныя знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
 2. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.01.2019 №22 аб прызнанні дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
свернуть

Кансультацыя для выхавацелей «Праектны метад і яго роля ў экалагічным выхаванні дашкольнікаў»  

 

 

Кансультацыя для выхавацелей

 

«Праектны метад і яго роля

ў экалагічным выхаванні дашкольнікаў»

 

 

 

 

Мэта: сістэматызаваць веды выхавацелей па фарміраванні экалагічнай граматнасці у дзяцей дашкольнага ўзросту, па выкарыстанні метаду праектаў у экалагічным выхаванні дашкольнікаў.

 

 

Падрыхтаваў: выхавацель 1-й кв.катэгорыі Артамонава А.А.

 

 

 

Адным з галоўных прынцыпаў экалагічнай адукацыі прызнаецца прынцып бесперапыннасці, г. зн. узаемазвязаны працэс навучання і развіцця чалавека на працягу ўсяго яго жыцця.

Галоўная мэта экалагічнага выхавання - фарміраванне пачаткаў экалагічнай культуры, г. зн. правільнае стаўленне дзіцяці да прыроды яго наваколля, да сябе, да людзей як часткі прыроды, да рэчаў і матэрыялаў прыроднага паходжання, якімі ён карыстаецца.

Дашкольнае дзяцінства - гэта перыяд гульні. Айчынныя і замежныя даследчыкі адзначаюць важнасць той дзейнасці ў выхаванні, якая дастаўляе дзіцяці радасць, аказваючы станоўчы маральны ўплыў, гарманічна развівае разумовыя і фізічныя здольнасці чалавека, які расце.

Арганізацыя такой дзейнасці магчымая з дапамогай сучасных тэхналогій:

- гульнявой;

- метаду праектаў.

Гульня прыцягвае дзіця больш, чым любы іншы занятак. У ёй адбываецца развіццё эмацыйнай сферы і псіхічных якасцяў асобы. Важнай з'яўляецца думка Л. Венгера пра тое, што ў гульні дашкольнік пражывае і перажывае ўяўныя падзеі. Перажытыя ў гульні сітуацыі становяцца уласным эмацыйным вопытам дзіцяці, г. зн. гульня з'яўляецца магутным сродкам паспяховай яго сацыялізацыі.

Практыкуючыся ў навыках зносін, дзеці не заўважаюць таго, што вучацца, бо тут яны вырашаюць гульнявую задачу, пастаўленую дарослым.

Праект - гэта гульня сур'ёзная, вынікі яе значныя для дзяцей і дарослых. Вельмі рана ў свет дзіцяці ўваходзіць прырода роднага краю, якая выступае ў ролі першага педагога, які знаёміць яго з малой Радзімай. Але без дапамогі дарослага дзецям цяжка зразумець, што горад, сяло, лес, рака, якія ён бачыць кожны дзень, гэта і ёсць яго Радзіма. Таму перад педагогам стаіць няпростая задача: арганізаваць педагагічны працэс, які спрыяе засваенню неабходных ведаў аб родным краі і выхаванню патрыятычных пачуццяў. Эфектыўным сродкам арганізацыі такога працэсу з'яўляецца тэхналогія праектавання і праект як адна з формаў пошукавай дзейнасці. Падчас рэалізацыі праектаў дзеці аказваюцца ў розных жыццёвых сітуацыях, пераадольваюць іх.

Метад праектаў прадугледжвае выкарыстанне разнастайных сродкаў і прыёмаў навучання, а таксама неабходнасць інтэгравання рознага роду ведаў і ўменняў. Метад праектаў актуальны і вельмі эфектыўны. Ён дае дзіцяці магчымасць эксперыментаваць, сінтэзаваць атрыманыя веды, развіваць творчыя здольнасці і камунікатыўныя навыкі.

Для вырашэння любога праекта патрабуецца даследчы пошук. Абавязковыя складнікі праекта:

- дзіцячая самастойнасць (пры падтрымцы дарослага);

-сатворчасць дзяцей і дарослых;

- развіццё камунікатыўных здольнасцяў, пазнавальных і творчых навыкаў;

-прымяненне атрыманых ведаў у розных відах дзейнасці.

Класіфікацыя праектаў можа быць самай разнастайнай. Яны дзеляцца:

- па колькасці ўдзельнікаў (вялікія-макрапраекты, малыя-мініпраекты, індывідуальныя);

- па мэтавай ўстаноўцы (пазнавальныя, забаўляльныя, гульнявыя, творчыя, грамадскакарысныя);

- па тэматыцы;

- па тэрмінах рэалізацыі (доўгатэрміновыя, кароткатэрміновыя).

Праект складаецца з некалькіх этапаў.

На першым этапе вызначаецца тэма, від праекта, ставяцца мэты і задачы.

Другі этап - папярэдняя праца. Яна ўключае ў сябе:

-гутаркі;

-назіранні;

-экскурсіі;

- чытанне мастацкай літаратуры.

Трэці этап - практычная частка:

-эксперымент;

- мастацка-прадуктыўная частка;

- гульні (рухомыя, дыдактычныя);

- стварэнне калекцый макетаў, афармленне альбомаў.

Чацвёрты этап - праца з бацькамі, якая прадугледжвае:

- сумесныя экскурсіі ў прыроду;

- удзел у святах, забавах;

- дапамога ў афармленні розных калекцый, стварэнне альбомаў;

- удзел у конкурсах, выставах;

- дапамога ў зборы прыроднага матэрыялу;

- выраб вырабаў з прыроднага і непрыдатнага матэрыялу.

Галоўная задача бацькоў - падтрымліваць цікавасць дзяцей да прыроды, заахвочваць іх да экалагічна граматных ўчынкаў.

Заключны этап - вынік праектнай дзейнасці - гэта:

- выставы, конкурсы;

- прэзентацыя альбомаў, макетаў;

- забавы, святы, спектаклі.

Такім чынам, праект - гэта мэта, прынятая і засвоеная дзецьмі, актуальная для іх, гэта дзіцячая самадзейнасць, гэта канкрэтная практычная творчая справа, паэтапны рух да мэты, гэта метад педагагічна арганізаванага асваення дзіцем навакольнага асяроддзя, гэта звяно ў сістэме выхавання, у мэты, якая развівае асобу праграмы.

Крыніцы:

 1. Казаручык Г.Н. Экалагічнае выхаванне дзяцей дашкольнага ўзросту. Мінск 2014.
 2. Петрикевич А.А. Метод проектов в образовании дошкольников: Минск, Белый ветер, 2007.

 

свернуть

Кансультацыя для выхавацелей “Фарміраванне патрыятызму ў дзяцей дашкольнага ўзросту”

 

Мэта: павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў дашкольнай адукацыі ў пытаннях выхавання патрыятычных пачуццяў у дзяцей дашкольнага ўзросту.

На сучасным этапе, калі адбываюцца значныя змены ў жыцці грамадства, адным з асноўных напрамкаў работы з падрастаючым пакаленнем становіцца патрыятычнае выхаванне.

Патрыятычнае выхаванне дзяцей  -гэта складаны педагагічны працэс, у аснове якога ляжыць развіццё маральных пачуццяў.

Дашкольнае дзяцінства - спрыяльны перыяд для далучэння дзіцяці да нацыянальнай культуры. Таму вельмі важна пачынаць выхоўваць сапраўднага патрыёта сваёй Радзімы менавіта ў гэтым узросце, калі дзіця пачынае інтэнсіўна развівацца ў сацыяльным плане. Гэты перыяд па сваіх псіхалагічных асаблівасцях найбольш спрыяльны для фарміравання патрыятызму, так як для дзяцей дашкольнага ўзросту характэрныя высокая ўспрымальнасць, лёгкая навучальнасць, бязмежны давер да дарослых, імкненне пераймаць ім, эмацыйная спагадлівасць і цікавасць да ўсяго навакольнага.

Установы дашкольнай адукацыі, з'яўляючыся пачатковым звяном сістэмы адукацыі, закліканы фарміраваць у дзяцей першасныя ўяўленні аб навакольным свеце, стаўленне да рэчаіснасці, даць магчымасць ім адчуць сябе з самых ранніх гадоў грамадзянамі сваёй Айчыны.

Мэтай патрыятычнага выхавання з'яўляецца сфарміраванасць асноў патрыятызму як маральнай якасці асобы. Але гэта якасць не ўзнікае ў людзей сама па сабе. Гэта вынік працяглага мэтанакіраванага выхаваўчага ўздзеяння на чалавека, пачынаючы з ранняга ўзросту, які фарміруецца пад уплывам ладу жыцця, выхаваўчай працы ў сям'і і дашкольнай установе, у школе, у працоўным калектыве.

Фарміраванне ў дзяцей каштоўнасных адносін да малой радзімы – адзін з аспектаў патрыятычнага выхавання.

Радзіма пачынаецца з любові да той зямлі, на якой нарадзіўся і жывеш. Але проста любіць родную зямлю недастаткова, неабходна ведаць гісторыю, культуру, славутасці, запаведныя куткі, тое, чым славіцца родны горад, край, знакамітых землякоў. У дзіцяці павінна з'явіцца пачуццё нацыянальнага гонару за сваю малую радзіму. Таму нашай галоўнай мэтай з'яўляецца выхаванне грамадзяніна, які любіць і ведае свой горад, край і ўсё, што з імі звязана. Для дасягнення гэтай мэты перад педагогамі дашкольных устаноў ставіцца шэраг задач:

-выхаванне ў дзіцяці любові і прыхільнасці да сваёй сям'і, роднага дому, зямлі, дзе ён нарадзіўся;

- фарміраванне ў дашкольнікаў маральных якасцей асобы праз знаёмства з гісторыяй і сучаснасцю роднага горада;

- фарміраванне грамадзянскай пазіцыі і патрыятычных пачуццяў да мінулага, сучаснасці і будучыні роднага краю, гонару за сваю малую радзіму;

- выхаванне любові і павагі да свайго народа, яго звычаяў, традыцый;

- фарміраванне асноў экалагічнай культуры, гуманнага стаўлення да ўсяго жывога праз знаёмства з прыродай роднага краю.

Паспяховасць развіцця дашкольнікаў пры знаёмстве з родным горадам стане магчымай толькі пры ўмове іх актыўнага ўзаемадзеяння з навакольным светам эмацыйна-практычным шляхам, г. зн. праз гульню, працу, навучанне, розныя віды дзейнасці, уласцівыя дашкольнаму ўзросту.

Пачуццё Радзімы пачынаецца ў дзіцяці з адносін да сям'і, да самых блізкіх людзей – да маці, бацькі, бабулі, дзядулі. Гэта карані, якія злучаюць яго з родным домам і бліжэйшым асяроддзем. І хоць шматлікія ўражанні яшчэ не свядомыя ім глыбока, але, прапушчаныя праз дзіцячае ўспрыманне, яны адыгрываюць велізарную ролю ў стаўленні да Радзімы. Усё пачынаецца з захаплення тым, што бачыць перад сабой дзіця, чаму ён дзіву даваўся. Фарміраваць веды аб сям'і варта ўжо ў малодшым узросце: выхоўваць уважлівае стаўленне да бацькоў, заахвочваць уменне называць імёны членаў сям'і. Далей пашыраючы звесткі аб сям'і неабходна даць уяўленні аб сваяцкіх адносінах, затым і аб сферы дзейнасці членаў сям'і і яе гісторыі.

Паступова дзіця знаёміцца з дзіцячым садам. Пачынаючы з малодшага дашкольнага ўзросту, мы развіваем у дзяцей станоўчае стаўленне да дзіцячага садаа, яго агульнасці з домам. Фарміруем паважлівае стаўленне да супрацоўнікаў дзіцячага садка, а пачынаючы з сярэдняй групы знаёмім з традыцыямі дзіцячага саду, замацоўваем уяўленні дзіцяці аб сабе, як аб частцы калектыву.

Знаёмства з малой радзімай пачынаецца з малодшай групы. Дзеці ўпершыню знаёмяцца з назвай свайго горада. Фарміруючы цікавасць да малой радзімы ў далейшым варта падахвочваць да расказвання пра тое, якія ўражанні дзеці атрымліваюць ад знаходжання ў парку, скверы і іншых аб'ектах гарадской інфраструктуры. Фарміруючы ўяўленні аб вуліцах горада, мы пашыраем і паглыбляем веды дзяцей аб малой радзіме. Пачынаючы з сярэдняй групы неабходна надаваць увагі самым прыгожым месцам горада, яго славутасцях. У старэйшым дашкольным узросце - знаёміць з інфармацыяй аб выдатных людзях, якія праславілі наш край, аб культуры і традыцыях роднага краю.

Задача педагога - адабраць з масы ўражанняў, якія атрымліваюцца дзіцем, найболей даступныя яму: прырода і свет жывёл дома (дзіцячага саду, роднага краю); праца людзей, традыцыі, грамадскія падзеі і г.д. Таму, пачынаючы працу па выхаванні любові да роднага краю, педагог абавязаны сам яго добра ведаць. Ён павінен прадумаць, што мэтазгодней паказаць і распавесці дзецям, асабліва вылучыўшы найболей характэрнае для дадзенай мясцовасці ці дадзенага краю.

Трэба паказаць дзіцяці, што родны горад слаўны сваёй гісторыяй, традыцыямі, славутасцямі, помнікамі, лепшымі людзьмі.

У працэсе працы адбываецца азнаямленне дашкольнікаў з гістарычнай, культурнай, нацыянальнай, геаграфічнай, прыродна-экалагічнай своеасаблівасцю роднага краю.

Выхоўваючы ў дзяцей любоў да свайго горада, неабходна падвесці іх да разумення, што іх горад - часціца Радзімы, паколькі ва ўсіх месцах, вялікіх і маленькіх, ёсць шмат агульнага:

паўсюль людзі працуюць для ўсіх;

усюды выконваюцца традыцыі: Радзіма памятае герояў, якія абаранілі яе ад ворагаў;

паўсюль жывуць людзі розных нацыянальнасцей, сумесна працуюць і дапамагаюць адзін аднаму;

людзі берагуць і ахоўваюць прыроду;

ёсць агульныя прафесійныя і грамадскія святы і г. д.

Першыя ўяўленні аб роднай краіне, якія атрымлівае дзіця ў дзіцячым садзе, павінны ўключаць у сябе звесткі аб прыродзе той мясцовасці, таго краю, дзе ён жыве, аб разнастайнай прыродзе Беларусі, а таксама элементарныя звесткі аб эканамічнай і сацыяльнай структуры краіны. Аднак не ўсякія звесткі такога характару ў аднолькавай меры спрыяюць выхаванню вышэйшых маральных пачуццяў. Таму пры адборы пазнавальнага матэрыялу педагог павінен кіравацца наступнымі прынцыпамі:

Асноўныя прынцыпы работы па маральна-патрыятычнаму выхаванню:

 1. "Пазітыўны цэнтрызм" (адбор найбольш актуальных для дзіцяці гэтага ўзросту ведаў).
 2. Бесперапыннасць і пераемнасць педагагічнага працэсу.
 3. Рацыянальнае спалучэнне розных відаў дзейнасці, адэкватны ўзросту баланс інтэлектуальных, эмацыйных і рухальных нагрузак.
 4. Развіваючы характар навучання, заснаваны на дзіцячай актыўнасці.
 5. Прынцып ківача (вывучаючы гісторыю сваёй вуліцы, дзеці звязваюць яе з гісторыяй свайго раёна, горада, і наадварот, знаёмячыся з іншымі гарадамі, яны вяртаюцца да гісторыі свайго раёна і вуліцы).
 6. Сістэматычны выклад матэрыялу ідзе ад блізкага і зразумелага да больш складанага.
 7. Прынцып спіралі (калі дзеці, вяртаючыся да тых ці іншых пытанняў, падзей, фактаў з года ў год, паглыбляюць свае веды).

Патрыятычнае выхаванне дашкольнікаў і перш за ўсё абуджэнне ў іх любові да роднага краю, найбольш паспяхова ажыццяўляецца пры комплексным падыходзе да вырашэння гэтай праблемы. Патрыятычнае выхаванне ўключае ў сябе рашэнне задач не толькі маральнага, але і працоўнага, разумовага, эстэтычнага, а таксама фізічнага выхавання.

Комплексны падыход да выхавання ў дзяцей любові да сваёй Радзімы - гэта ўзаемасувязь розных аспектаў, сродкаў і метадаў выхавання.

Праца з дзецьмі.

Знаёмства дашкольнікаў з родным горадам і роднай краінай-працэс працяглы і складаны. Ён не можа праходзіць ад выпадку да выпадку. Станоўчага выніку можна дасягнуць толькі сістэматычнай працай. Прапануюцца розныя віды адукацыйнай дзейнасці, якія ўмоўна можна падзяліць наступным чынам:

адукацыйная дзейнасць, якая мае на мэце даць дзецям канкрэтныя ўяўленні аб родным краі на аснове непасрэднага ўспрымання (назіранні, экскурсіі, мэтавыя прагулкі) або апасродкавана (апавяданні выхавальніка, чытанне мастацкіх твораў);

адукацыйная дзейнасць, якая спрыяе паглыбленню і сістэматызацыі ведаў дзяцей (гутаркі, дыдактычныя гульні);

адукацыйная дзейнасць, падчас якой дзеці выкарыстоўваюць атрыманыя веды і выказваюць сваё стаўленне да з'яў грамадскага жыцця (выяўленчая дзейнасць, творчае гаварэння).

Формы працы з дзецьмі:

тэматычныя заняткі;

гульнявая дзейнасць (сюжэтна-ролевая гульня, Якія развіваюць гульні, дыдактычныя гульні, настольна-друкаваныя гульні, рэжысёрская гульня, рухомыя гульні);

правядзенне святаў (забаў);

агляды - конкурсы, выставы дзіцячай творчасці;

арганізацыя экскурсій;

гутаркі аб родным горадзе і Радзіме;

працоўная дзейнасць.

Метады і прыёмы працы:

назіранне;

Развучванне песень і вершаў пра Радзіму, прыказак, прымавак, чытанне казак, праслухоўванне музычных твораў;

выкарыстанне ілюстрацый, мультымедыйных прэзентацый, дзіцячых твораў;

азнаямленне з творамі народнай творчасці;

ўзбагачэнне і стымуляванне дзіцячай творчасці;

прыцягненне дзяцей да пасільнага грамадска-карыснай працы;

выхаванне павагі да ветэранаў вайны і працы.

Якая развівае асяроддзе.

Стварэнне прадметна-развіццёвай асяроддзя грунтуецца на прынцыпах, якія пакладзены ў аснову зместу вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі, так як змест вучэбнай праграмы " арыентавана на развіццё здольнасцяў дзяцей у розных відах дзейнасці і стварэнне аптымальных умоў для стымулявання і падтрымкі эмацыйнага, маральнага і інтэлектуальнага развіцця і самаразвіцця дзіцяці, праявы самастойнасці, ініцыятыўнасці».

Мадэляванне прадметна-прасторавай асяроддзя павінна быць заснавана на псіхолага-педагагічных, санітарна-гігіенічных, фізіялагічных, эстэтычных дадзеных. Пры мадэляванні прадметнай прасторавай асяроддзя важна забяспечыць інтэграцыю гульнявога абсталявання этнаграфічнага ўтрымання ў розныя гульнявыя цэнтры групы. Нацыянальная накіраванасць асяроддзя дапаможа дзецям усвядоміць сябе часткай беларускага народа.

Складнікі развіццёвай асяроддзя:

элементы народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў розных гульнявых кутках;

макет;

схемы, Мадэлі;

якія развіваюць і дыдактычныя гульні;

фотаальбом;

наглядна-дыдактычны матэрыял;

Мастацкая літаратура;

міні-музеі.

Праца з бацькамі.

Не менш важнай умовай маральна-патрыятычнага выхавання дзяцей з'яўляецца цесная ўзаемасувязь па гэтым пытанні з бацькамі.

Прыступаючы да працы з сям'ёй па пытаннях азнаямлення дашкольнікаў з з'явамі грамадскага жыцця і выхавання асноў патрыятычных пачуццяў, выхавальнікі павінны азнаёміць бацькоў з працай дзіцячага саду па гэтым пытанні; раскрыць ім Значэнне сям'і ў развіцці вышэйшых маральных пачуццяў дашкольнікаў; ўсталяваць пераемную сувязь паміж сям'ёй і дзіцячым садам.

Менавіта бацькі на яркіх прыкладах свайго жыцця, сваёй працы, адносіны дзяржавы да дзяцей паказваюць дзіцяці, што на яго ўскладаюць надзеі не толькі родныя, але і ўсё грамадства, уся краіна. Радзіма пачынаецца з роднага дома, вуліцы, пасёлка ці горада. Вывучаць з дзецьмі месца, дзе жывеш, любіць блукаць па знаёмых вуліцах, ведаць, чым яны славяцца, - задача, якая цалкам па плячы бацькам. Умовы дзіцячага саду не заўсёды дазваляюць забяспечыць непасрэднае ўспрыманне сацыяльнай жыцця. І тут на дапамогу могуць прыйсці бацькі.

Патрыятычнаму выхаванню дзяцей у нашай краіне надаецца вялікая ўвага. Сваю любоў да родных мясцінах, веданне таго, чым знакаміты родны край, краіна, якая яго прырода, якой працай занятыя людзі, дарослыя перадаюць дзецям.

Але ніякія веды не дадуць станоўчага выніку, калі выхавальнік сам не будзе захапляцца сваёй краінай, сваім народам, сваім горадам.

Крыніцы:  

1.Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі.

2. Дз.У.Дубінін, Дз.М.Дубініна Мая родная старонка. Дапаможнік для педагогаў дашк.устаноў. Мн. Полымя, 2000

3.Мой край завецца Беларуссю: дапаможнік для педагогаў устаноў, якія забчспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі. Белы вецер, 2004.

свернуть